Ajankohtaista

Uimavesinäytteiden tuloksia Oulun seudun yleisiltä uimarannoilta

Oulun seudun ympäristötoimi on ottanut 15.–19.6.2018 uimavesinäytteet Oulun seudun yleisiltä uimarannoilta lukuun ottamatta EU-rantoja. Kaikkien rantojen vedenlaatu täytti uimavedelle asetetut laatuvaatimukset. Rannoilla ei havaittu sinilevää. EU-rannoilta uimakauden ensimmäiset uimavesinäytteet otettiin viikolla 23 ja niiden laadusta tiedotettiin 13.6.2018. Myös kaikkien EU-rantojen uimavesien laatu oli tuolloin hyvä. Seuraavat uimavesinäytteet EU-rannoilta otetaan viikolla 26 ja tuloksista tiedotetaan viikon loppupuolella.
 

Taulukko 1. Oulun seudun yleisten uimarantojen uimavesinäytteiden laatu 15.-19.6.2018 (PDF-taulukko)

Uimarantojen uimavesien laatu määritetään ns. indikaattoribakteerien (E.coli ja suolistoperäiset enterokokit) pitoisuuksien perusteella. Näille on Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (354/2008) annettu toimenpiderajat. Indikaattoribakteerit osoittavat uimaveden ulosteperäisen saastumisen määrää. Nämä indikaattoribakteerit itsessään eivät välttämättä aiheuta vatsatauti- tai muita oireita, mutta, mikäli näitä on runsaasti, uimavedessä voi olla myös tauteja aiheuttavia bakteereita ja viruksia.


Taulukko 2. Yksittäisten valvontatutkimustulosten toimenpiderajat:

Muuttuja

sisämaan vedet

rannikon vedet

 

(pmy/100 ml)

(pmy/100 ml)

Suolistoperäiset enterokokit

400

200

Escherichia coli

1 000

500

Syanobakteerit (sinilevät)

Havaittu uimavedessä tai rannalla

 

Lisätietoja: Seija Karjalainen, kemisti, puh. 044 703 6719

 

Jakolinkki

Liikuntapalvelut Facebookissa

Katso päivän ulkoilusää!