Ajankohtaista

< Takaisin

Valtakunnallinen Liikkuva koulu -palkinto Ouluun

Vuoden 2017 valtakunnalliset Liikkuva koulu -palkinnot on myönnetty Oulun ja Turun kaupungeille. Palkinto on suuruudeltaan 5 000 euroa per palkittava ja se myönnetään Veikkauksen tuotoista. Palkintorahat tulee käyttää oppilaiden tai koko kouluyhteisön liikkumisen edistämiseen kouluympäristössä. Palkinnot jakoi ylijohtaja Esko Ranto opetus- ja kulttuuriministeriöstä 26. tammikuuta pidetyssä tilaisuudessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä Opetushallituksen ja aluehallintovirastojen kanssa myöntää vuosittain Liikkuva koulu -palkinnot esimerkillisestä työstä liikunnallisen toimintakulttuurin rakentamiseksi kouluympäristössä. Palkitsemisen tarkoituksena on saada aikaan näkyvyyttä ja arvostusta liikkumisen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyölle koulussa, kannustaa käytännön toimijoita laadukkaan työn tekemiseen sekä tuoda esiin tehtyä ansiokasta työtä. Esityksen valtakunnalliseksi palkinnon saajaksi tekee Liikkuva koulu -ohjelma.


Oulun palkintoperusteina on kehittäminen, yhteistyö sekä edelläkävijyys toiminnallisuuden lisäämisessä koulupäivään

Oulun kaupunki on kehittänyt määrätietoisesti Liikkuva koulu -toimintaansa. Oulun opetustoimi on sitoutunut toimintaan, ja yhteistyö opetustoimen, nuorisotoimen ja liikuntatoimen välillä on vahvaa. Kaupungilla on toimiva yhteistyö myös yliopiston, liikunnan aluejärjestön ja paikallisen urheiluopiston kanssa. Oulu on valtakunnallisesti ja alueellisesti aktiivinen oman osaamisensa jakamisessa muille kunnille.

Kaikki Oulun koulut ovat rekisteröityneet Liikkuviksi kouluiksi ja täyttäneet Liikkuva koulu -toiminnan nykytilan arvioinnin. Oulu on viimeisen parin vuoden aikana ollut valtakunnallisesti edelläkävijä erityisesti yläkouluihin ja aineenopettajiin kohdistuvan koulupäivän liikunnallistamistoiminnan kehittämisessä. Oulun kaupunki on järjestänyt yhteistyössä yliopiston kanssa yläkoulujen aineopettajille koulutusta toiminnallisista opetusmenetelmistä. Lisäksi kaupunki julkaisi 2017 toiminnallisen opetuksen toimenpide-esitteen, jossa pääpaino oli yläkouluissa. Nykytilan arvioinnin tuloksissa Oulu sai erityisen hyvän tuloksen yläkoulujen kaikkien osa-alueiden pisteissä suhteessa valtakunnalliseen keskiarvoon ja hyvän tuloksen koulumatkojen kehittämisen osalta.

Tutustu toimintaan! Liikkuvan koulun verkkosivut Oulussa: https://www.ouka.fi/oulu/koululiikunta/liikkuva-koulu

Lisätietoa:
Liikkuva koulu -koordinaattori Kati Grekula
Oulun kaupunki, sivistys-ja kulttuuripalvelut
kati.grekula(at)ouka.fi, 040 656 9610 

 

Liikkuvia oppilaita harjoitusta tekemässä

Jakolinkki

Liikuntapalvelut Facebookissa

InstagramLiikuntapalvelut Instagrammissa

Katso päivän ulkoilusää!