Erityisliikunnan koulutukset ja kurssit

Alueelliset koulutukset

Liikuntaneuvontaa ikäihmisille
14.5. Voimala 1889, Kasarmintie 1, Oulu

Ikäihmisten liikuntaneuvonnan tavoitteena on, että iäkäs itse oivaltaa liikunnan tarpeen ja hyödyn. Ikäihmisiä kannustetaan ja tuetaan lisäämään arkiliikuntaa ja liikunnan harrastamista. Liikuntatoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö on avainasemassa iäkkäiden liikkumisen tukemisessa. Myös yksityisillä palveluntuottajilla ja järjestöillä on tärkeä rooli.

Koulutuksen tavoitteet
– tutustun iäkkäiden liikuntaneuvonnan perusteisiin ja hyviin toimintatapoihin
– opin suunnittelemaan liikuntaneuvontaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
– saan työvälineitä ja valmiuksia käytännön liikuntaneuvontaan asiakaslähtöisesti

Koulutus on tarkoitettu liikunnan, kuntoutuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille julkisella ja järjestösektorilla, jotka kohtaavat työssään/toiminnassaan ikäihmisiä. Tarkempi ohjelma ja ilmottautumislinkki.

Virikkeitä iäkkäiden liikunnanohjaukseen
15.5. Liikuntakeskus Hukka, Isokatu 99, Oulu

Päivän aikana perehdytään Liikkuva minä -opintopiiriaineistoon, Kunnon tasapainorataan, Voimaa vanhuuteen –senioritanssisovelluksiin ja erilaisiin ikääntyvien voimistelu- ja harjoitusohjelmiin. Materiaaleja voivat hyödyntää sekä liikunnan ammattilaiset että vertaisohjaajat omissa ryhmissään.

Koulutuksen tavoitteet
– ymmärrän ikäihmisen liikunnan erityispiirteet ja saan ideoita iäkkäiden liikunnanohjaukseen
– tunnen ja osaan soveltaa koulutuksessa käytettyjä materiaaleja
– perehdyn kouluttamaan materiaaleja muille iäkkäiden parissa työskenteleville vertaisohjaajille ja ammattilaisille

Koulutus on tarkoitettu vertaisohjaajille ja vanhustyöntekijöille. Koulutusta voivat hyödyntää myös ammattilaiset.
Tarkempi ohjelma ja ilmottautumislinki (www-sivuille)

Lisää koulutuksia ja kursseja järjestäviä tahoja
Virpiniemen liikuntaopisto
Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry
Odl
Malike
Ikainstituutti
Suomen olympiakomitea
Suomen  Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry
Soveltava Liikunta Soveli ry
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry
Ukk-instituutti
Kunnossa kaiken ikää-ohjelma