CALL FOR PROPOSALS 2020

(Vieritä alas suomenkieliseen hakutekstiin)

 

Lumo Light Festival Oulu, now organised for the eighth time, is inviting artists, designers, light artists and lighting professionals as well as students and institutions to submit their proposals for the 2020 event. 

Lumo Festival theme for 2020 is IN TIME. We are looking for content that brings different perspectives and various powerful approaches to the concept. What does the passing of time look like? Can we travel in time? How does the past or the future look like in today’s light? What can happen in a second, an hour or a hundred years?

Artists are asked to submit their proposals by 22 March 2020.

 

Festival dates

Lumo Light Festival will take place from 20 to 22 November 2020. The artworks are open to the audience every evening between 4–10 p.m.

 

Festival zone

Lumo Light Festival takes place in area reaching from pedestrian street Rotuaari to the islands of Hupisaaret and Linnansaari. The festival zone and example locations are presented on the Lumo Google map. (MAP LINK)

 

Weather conditions

Please note that the weather conditions in Oulu in late November can very a lot. During the festival, the temperature may fluctuate between -20°C and +10°C. Snow cover may be anything between 0 and 20 cm, and the circumstances are likely to be very humid and slippery. Wind may turn to storms. However, the darkest time of the year provides an excellent setting for light installations. The sun rises at 9 a.m. and sets at 3 p.m.

 

Criteria and selection process

When selecting the installations, the following points shall be considered:

 • elements of surprise and adventure, visual and emotional experience, attraction and novelty
 • presence of the given theme
 • technical requirements for the installation
 • installation costs
 • suitability and compatibility with other selected artworks within the programme framework
 • light arrangement
 • we also appreciate the use of sound in the installations

 

Artwork categories

In a city where people will see the light festival already for the eighth time, we wish to offer the audience emotional experiences which they have not had before. So we are particularly looking for installations with novelty value.

Lumo is a cross-disciplinary arts festival, and thus we are looking not only for impressive installations and innovative video mappings but also light-utilising content from different fields, like music, dance, theatre, and workshops. Only a few programme items will be selected for the top-priced categories.

Please note:

 • The budget must include all expenses included in the realisation of the installation, also travel, accommodation and shipping costs
 • Licences and electricity are excluded from the applicant’s costs
 • The supplier of the artwork may acquire additional financing but it has to be approved by the festival organisation
 • We appreciate independent production and installation
 • The artwork shall be installed in the festival area defined above

Category 1: total price over EUR 15 000

 • 1–4 installations will be selected

Category 2: total price max EUR 15 000

 • 4–6 installations will be selected

Category 3: total price max EUR 4 000

 • 5–10 installations will be selected

 

Submitting the proposals

Artists are asked to submit their proposals by 22 March 2020. The proposals must be submitted in Finnish or English. The proposals shall include the following:

 • presentation of the visual appearance of the installation
 • description of the installation (max. half an A4 page)
 • description of production and technical implementation
 • detailed specification of the total costs of the artwork
  • N.B. The budget must include all expenses included in the realisation of the installation, also travel, accommodation and shipping costs
 • information about the issuer of the invoice (name of organisation plus company ID or similar)
 • the attached form filled out (FORM LINK)

Installation proposals are to be sent to lumolightfestival(a)ouka.fi. Proposals shall be sent in one .pdf file including pictures and possible links to videos. The file must be named Installation_Artist_Totalprice.

We will contact those selected for further negotiations by the end of April. Unfortunately we cannot respond to every proposal.

We are looking forward to receiving your ideas!

 

 

OHJELMAHAKU 2020

Kahdeksatta kertaa järjestettävä valofestivaali Lumo Light Festival Oulu kutsuu taiteilijoita, suunnittelijoita, valotaiteen ja valaistuksen ammattilaisia sekä opiskelijoita ja oppilaitoksia tarjoamaan ehdotuksensa vuoden 2020 tapahtumaan.

Lumo-valofestivaalin teema vuonna 2020 on AJASSA. Etsimme ohjelmasisältöjä, jotka tuovat näkökulmia ja lähestyvät käsitettä erilaisilla voimallisilla keinoilla. Miltä näyttää ajan kulku? Voiko ajassa matkustaa? Miltä historia tai tulevaisuus näyttävät nykyvalossa? Mitä ehtii tapahtua sekunnissa, tunnissa tai sadassa vuodessa?

Tekijöitä pyydetään jättämään ehdotuksensa 22.3.2020 mennessä.

 

Ajankohta

Lumo-valofestivaali järjestetään 20.-22.11.2020. Teokset ovat avoinna yleisölle joka ilta klo 16-22.

 

Aluerajaus

Lumo-valofestivaali sijoittuu Oulun Rotuaarilta Hupisaarten puistoon ja Linnansaareen ulottuvalle alueelle. Festivaalialue ja esimerkkikohteet on esitelty Google-kartassa. (KARTTALINKKI)

 

Sääolosuhteet

Pyydämme huomioimaan, että Oulun sää marraskuun lopulla on erittäin vaihteleva. Lämpöasteiden vaihteluväli festivaaliaikana voi olla -20 - +10 astetta celsiusta. Lumen määrä voi olla 0 – 20 cm ja on todennäköistä, että olosuhteet ovat erittäin kosteat tai liukkaat. Tuuli voi yltyä myrskylukemiin. Pimeä vuodenaika antaa kuitenkin erinomaiset puitteet valoteoksille. Aurinko nousee klo 9 ja laskee klo 15.

 

Kriteeristö ja valintaprosessi

Teosten valinnassa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • elämyksellisyys, mielenkiintoisuus ja uutuusarvo
 • annetun teeman näkyminen 
 • teknisen toteutuksen edellytykset
 • kustannukset
 • soveltuminen ohjelmakokonaisuuteen huomioiden muut valitut teokset
 • valon käyttö teoksessa
 • arvostamme myös äänimaailman sisällyttämistä installaatioihin

 

Teoskategoriat

Kaupungissa, jossa valofestivaali nähdään jo kahdeksatta kertaa, haluamme tarjota kävijöille elämyksiä, joita he eivät ole vielä kokeneet. Haemme siis erityisesti teoksia, joissa on uutuusarvoa.

Lumo on monitaidefestivaali, joten haemme vaikuttavia installaatioita ja innovatiivisia videomäppäyksiä, mutta myös valoa hyödyntävää sisältöä eri aloilta, kuten musiikki, tanssi, teatteri ja työpajat. Suurimpien hintaluokkien kategorioihin valitaan vain muutama ohjelmasisältö.

Huomioithan:

 • Budjettiin on sisällyttävä kaikki teoksen toteuttamiseen liittyvät kustannukset, myös matka-, majoitus- sekä rahtikustannukset
 • Viranomaisluvat ja sähkö eivät kuulu hakijan kustannuksiin
 • Toteuttaja voi hankkia lisärahoittajia teokselle, mutta ne on hyväksytettävä festivaalilla
 • Arvostamme itsenäistä tuotanto- ja toteutustapaa
 • Teoksen on sijoituttava edellä määritellylle festivaalialueelle

Kategoria 1: kokonaishinta yli 15 000 eur

 • valitaan 1-4 teosta

Kategoria 2: kokonaishinta max 15 000 eur

 • Valitaan 4-6 teosta

Kategoria 3: kokonaishinta max. 4 000 eur

 • Valitaan 5-10 teosta

 

Ehdotusten jättäminen

Pyydämme tekijöitä jättämään ehdotuksensa su 22.3.2020 mennessä. Ehdotusten tulee olla suomen- tai englanninkielisiä. Ehdotusten tulee sisältää:

 • esitys teoksen visuaalisesta ilmeestä
 • teoskuvaus (max. puoli A4)
 • selvitys teoksen tuotannollisesta ja teknisestä toteutuksesta
 • teoksen budjetti eriteltynä sisältäen kaikki kustannukset
  • Huom! Budjettiin on sisällyttävä kaikki teoksen toteuttamiseen liittyvät kustannukset, myös matka-, majoitus- sekä rahtikustannukset
 • laskuttavan tahon tiedot (organisaation nimi ja Y-tunnus tai vastaava)
 • oheinen lomake täytettynä (LOMAKELINKKI) 

Teosehdotukset lähetetään osoitteeseen lumolightfestival(a)ouka.fi. Ehdotukset tulee lähettää yhtenä pdf-tiedostona sisältäen kuvat ja mahdolliset linkit videoihin ja tiedosto tulee nimetä Teos_Tekijä_Kokonaissumma.

Olemme yhteydessä jatkoneuvotteluihin valittuihin huhtikuun loppuun mennessä. Valitettavasti emme voi vastata kaikkiin ehdotuksiin.

Odotamme mielenkiinnolla ideoitasi!

 

 

Jarkko Halunen
jarkko.halunen@businessoulu.com
+358 44 703 8274

Anna Lanas
anna@annalanas.fi
+358 44 317 1282