CALL FOR PROPOSALS 2023

(Vieritä alas suomenkieliseen hakutekstiin)

 

Lumo Light Festival Oulu is calling for artists, designers, and lighting professionals as well as students and educational institutions to submit their proposals for the 2023 event.

The multi-disciplinary festival is looking for impressive installations and innovative video mappings but also light-utilising content from different fields, such as music, dance, theatre, and workshops. We are primarily looking for proposals designed for outdoor spaces.

A special theme at Lumo Light Festival 2023 is well-being of the mind. We encourage applicants to contemplate the effect of light on mental well-being of individuals and communities and bring this forward in their proposals for installations.

Artists are asked to submit their proposals by 19 March 2023 using the form linked below.

 

Festival dates

Lumo Light Festival will take place on Fri 17 – Sun 19 November 2023, between 4 – 10 p.m. each day. Some of the installations may remain on display for a longer period if they are tolerant to weather changes and do not require maintenance.

 

Festival zone

We call for installation proposals primarily for the zone presented and sites marked in the map behind the following link. Proposals can be submitted also without a designated site for the installation.

MAP LINK (opens in new window)

 

Weather conditions

Please note that the weather conditions in Oulu in late November can vary a lot. During the festival, the temperature may fluctuate between -20°C and +10°C. Snow cover may be anything between 0 and 20 cm, and the circumstances are likely to be very humid or slippery. The wind may reach storm speeds. However, the darkest time of the year provides an excellent setting for light installations. The sun rises at 9 a.m. and sets at 3 p.m.

 

Selection

When selecting the artworks, the following points shall be considered:

 • elements of surprise and adventure, visual and emotional experience, attraction, and novelty
 • presence of the given theme
 • technical requirements for the installation
 • total installation costs, including local production
 • suitability and compatibility with other selected artworks within the programme framework
 • soundscape
 • independent method of production and realisation
 • ecologically sustainable solutions
 • suitability for large masses of people to view and experience

 

We will select artworks within the following budget limits:

 • Total price of over 25 001 € (1 – 2 artworks will be selected)
 • 15 001 – 25 000 € (2 – 3 artworks)
 • 10 001 – 15 000 € (3 – 4 artworks)
 • 4 001 – 10 000 € (3 – 4 artworks)
 • max. 4 000 € (3 – 4 artworks)

 

Submitting the proposals

Artists are asked to submit their proposals by 19 March 2023. The proposals must be submitted in Finnish or English. The proposals shall include the following:

 • presentation of the visual appearance of the installation
 • description of the installation (max. half an A4 page)
 • description of production and technical implementation
 • detailed specification of the total budget for the artwork, including all expenses pertaining to the realisation of the installation, including travel, accommodation, and shipping costs
 • information about the issuer of the invoice (name of organisation plus company ID or similar)
 • installation proposals are to be submitted with the attached form in a single .pdf file including pictures and possible links to videos
 • the file must be named Installation_Artist_Totalprice

If you have any questions, please do not hesitate to contact us at lumolightfestival@ouka.fi.

We shall contact the artists selected for further negotiations by the end of April. Unfortunately, we cannot reply to all proposals.

 

We look forward to receiving your ideas!

 

APPLICATION FORM (opens in new window)

 

OHJELMAHAKU 2023

 

Lumo-valofestivaali kutsuu taiteilijoita, suunnittelijoita ja valaistuksen ammattilaisia sekä opiskelijoita ja oppilaitoksia tarjoamaan ehdotuksensa vuoden 2023 tapahtumaan.

Monialainen festivaali haluaa ohjelmistoonsa vaikuttavia installaatioita ja innovatiivisia videomäppäyksiä, mutta myös valoa hyödyntävää sisältöä eri aloilta, kuten musiikki, tanssi, teatteri ja työpajat. Haemme ensisijaisesti teosehdotuksia, jotka sijoittuvat ulkotiloihin.

Lumon erityisenä teemana 2023 on mielen hyvinvointi. Kannustamme hakijoita pohtimaan valon vaikutusta yksilöiden ja yhteisöjen henkiseen hyvinvointiin ja tuomaan sitä esille teosehdotuksissaan.

Tekijöitä pyydetään jättämään ehdotuksensa 19.3.2023 mennessä alle linkatun lomakkeen kautta.

 

Ajankohta

Lumo-valofestivaali järjestetään pe-su 17.-19.11.2023 klo 16-22. Osa teoksista voidaan jättää esille pidemmäksi aikaa, mikäli ne eivät edellytä ylläpitoa ja ne kestävät säänvaihteluita.

 

Aluerajaus

Pyydämme teosehdotuksia ensisijaisesti oheisesta karttalinkistä löytyvälle alueelle ja siinä merkittyihin paikkoihin. Teoksen voi ehdottaa myös ilman paikkaa.

KARTTALINKKI (avautuu uuteen ikkunaan)

 

Sääolosuhteet

Pyydämme huomioimaan, että Oulun sää marraskuun lopulla on erittäin vaihteleva. Lämpöasteiden vaihteluväli festivaaliaikana voi olla -20 - +10 astetta celsiusta. Lumen määrä voi olla 0 – 20 cm ja on todennäköistä, että olosuhteet ovat erittäin kosteat tai liukkaat. Tuuli voi yltyä myrskylukemiin. Pimeä vuodenaika antaa kuitenkin erinomaiset puitteet valoteoksille. Aurinko nousee klo 9 ja laskee klo 15.

 

Teosten valinta

Teosten valinnassa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • elämyksellisyys, mielenkiintoisuus ja uutuusarvo
 • annetun teeman näkyminen
 • teknisen toteutuksen edellytykset
 • kokonaiskustannukset sisältäen paikallistuotannon
 • soveltuminen ohjelmakokonaisuuteen huomioiden muut valitut teokset
 • äänimaailma
 • itsenäinen tuotanto- ja toteutustapa
 • ekologisesti kestävät ratkaisut
 • suurten ihmismassojen mahdollistaminen

 

Valitsemme teoksia seuraavilla budjettirajauksilla:

 • yli 25 001 eur (valitaan 1-2 teosta)
 • 15 001 – 25 000 eur (2-3 teosta)
 • 10 001 – 15 000 eur (3-4 teosta)
 • 4001 – 10 000 eur (3-4 teosta)
 • max. 4000 eur (3-4 teosta)

 

Ehdotusten jättäminen

Pyydämme tekijöitä jättämään ehdotuksensa 19.3.2023 mennessä. Ehdotusten tulee olla suomen- tai englanninkielisiä. Ehdotusten tulee sisältää:

 • esitys teoksen visuaalisesta ilmeestä
 • teoskuvaus (max. puoli A4)
 • selvitys teoksen tuotannollisesta ja teknisestä toteutuksesta
 • teoksen budjetti, johon on sisällyttävä kaikki teoksen toteuttamiseen liittyvät kustannukset, myös matka-, majoitus- sekä rahtikustannukset
 • laskuttavan tahon tiedot (organisaation nimi ja Y-tunnus tai vastaava)
 • teosehdotukset jätetään oheisella lomakkeella yhtenä pdf-tiedostona sisältäen kuvat ja mahdolliset linkit videoihin
 • tiedosto tulee nimetä Teos_Tekijä_Kokonaissumma

 

Jos sinulla on kysyttävää, älä epäröi ottaa yhteyttä: lumolightfestival@ouka.fi

Olemme yhteydessä jatkoneuvotteluihin valittuihin huhtikuun loppuun mennessä. Valitettavasti emme voi vastata kaikkiin ehdotuksiin.

 

Odotamme mielenkiinnolla ideoitasi!

 

HAKULOMAKE (avautuu uuteen ikkunaan)

Jarkko Halunen
jarkko.halunen(a)ouka.fi
+358 44 703 8274

Anna Lanas
anna.lanas(a)wadessa.fi
+358 44 317 1282