Siirry suoraan sisältöön

Lumo - CFP 2018 Lumo - CFP 2018

Call for Proposals (in Finnish below)

Lumo Light Festival Oulu, now organised for the sixth time, is inviting artists, designers, light artists and lighting professionals as well as students and institutions to submit their proposals for the 2018 event.

 

Lumo Festival theme for 2018 is EMOTIONS. The festival is calling for content that gives the visitor a powerful emotional experience, such as joy, amazement, or peace. Lumo is a multi-disciplinary arts festival, which means that we are looking for light-utilising content from different fields, like music, dance, theatre, installations, and workshops.

 

Artists are asked to submit their proposals by 25 March 2018.

 

Festival dates

Lumo Light Festival will take place from 23 to 25 November 2018. The artworks are open to the audience every night between 4–10 p.m.

Festival zone

 

Lumo Light Festival takes place in Oulu City Centre, with a special focus on old treasured buildings and parks, which include for instance the following:

 

 • Oulu City Hall
 • Oulu Cathedral, church yard
 • Oulu Lyseum
 • Cultural Centre Valve
 • Old buildings along Rantakatu
 • Puistola building
 • Franzen Park
 • Leevi Madetoja Park
 • Otto Karhi Park
 • Snellman Park
 • Plaanaoja brook bank

Festival area and main locations (pdf opens in pop-up window)

 

Artwork Categories


Category 1

 • total price, max. 30,000 euros
  • the price shall include all costs in relation to the installation of the artwork in question excluding licences, security and electricity
  • the supplier of artwork may acquire additional financing but that has to be approved by the festival organisation
 • the artwork shall be installed in the festival area defined above
 • we look specifically for impressive projections, video mappings, façade lighting and installations
 • we appreciate independent production and installation
 • one to two works of art shall be selected

Category 2

 • total price max. 3,000 euros
  o   the price shall include all costs related to the realisation of the artwork in question 
  o   the supplier of the artwork may acquire additional financing but that has to be approved by the festival organisation
 • the realisation of the artworks must be done on a turnkey basis
 • the works of art shall be installed in the designated festival zone
 • eight to fifteen works of art shall be chosen

Weather conditions

Please note that weather conditions in Oulu in the end of November may be extremely challenging. During the festival, the temperature may fluctuate between -20°C and +10°C. Snow cover may be anything between 0 and 20 cm and the circumstances are likely to be very humid. Wind may turn to storms. However, the darkest time of the year provides an excellent setting for light artwork. The festival is open daily from 16 to 22, that is, after the sun set.

 

Criteria and selection process

When selecting artwork, the following points shall be considered:

 

 • elements of surprise and adventure, attraction and novelty
 • presence of the given theme
 • technical requirements for the realisation of the artwork
 • artwork costs
 • suitability and compatibility with other selected artworks within the programme framework
 • light arrangement                ·       

Installations will be chosen by Lumo Festival panel consisting of producers and experts. The artworks that best suit the criteria will be selected for further negotiations. The final decisions will be made by 16 May 2018.

 

Submitting the proposals

 

Artists are asked to submit their proposals by 25 March 2018. The proposals must be submitted in Finnish or English. The proposals shall include the following:

 

 • presentation of the visual appearance of the artwork
 • description of the content of the artwork and how it complies with the given criteria
 • description of production and technical implementation
 • detailed specification of the total costs of the artwork
 • the attached form filled out (Lumo production info)

Submissions shall be sent by e-mail in one pdf file including pictures and possible links to 
The proposals shall be sent to lumolightfestival(a)ouka.fi.
Unfortunately we cannot respond to every proposal.

 

******

Ohjelmahaku

Kuudetta kertaa järjestettävä valofestivaali Lumo Light Festival Oulu kutsuu taiteilijoita, suunnittelijoita, valotaiteen ja valaistuksen ammattilaisia sekä opiskelijoita ja oppilaitoksia tarjoamaan ehdotuksensa vuoden 2017 tapahtumaan.

Lumo-valofestivaalin teema vuonna 2018 on TUNTEET. Festivaali hakee sisältöjä, jotka tarjoavat kävijälle voimakkaan tunnekokemuksen, kuten riemu, hämmästys, rauha. Lumo on monitaidefestivaali, joten haemme mukaan valoa hyödyntävää sisältöä eri aloilta, kuten musiikki, tanssi, teatteri, installaatiot ja työpajat.

Tekijöitä pyydetään jättämään ehdotuksensa 25.3.2018 mennessä.

Ajankohta

Lumo-valofestivaali järjestetään 23.–25.11.2018. Teokset ovat avoinna yleisölle joka ilta klo 16–22. 

Aluerajaus

Alueellisesti Lumo-valofestivaali sijoittuu Oulun ydinkeskustaan (ks. Kartta: torinranta, linnankatu, uusikatu, sepänkatu) keskittyen erityisesti vanhoihin arvorakennuksiin ja alueella sijaitseviin puistoihin. Näitä ovat esimerkiksi:

 • Oulun kaupungintalo
 • Oulun Tuomiokirkko, kirkon piha
 • Oulun Lyseo
 • Kulttuuritalo Valve
 • Rantakadun vanhat rakennukset
 • Franzenin puisto
 • Leevi Madetojan puisto
 • Otto Karhin puisto
 • Snellmanin puisto
 • Plaanaojan varsi

Festivaalialue ja esimerkkikohteet (pdf avautuu ponnahdusikkunaan)

Teostasot

Taso 1

 • kokonaishinta max 30 000 euroa
  • hintaan sisällyttävä kaikki teoksen toteuttamiseen liittyvät kustannukset pois lukien luvat, vartiointi, sähkö
  • toteuttaja voi hankkia lisärahoittajia teokselle, mutta ne on hyväksytettävä festivaalilla
 • teoksen on sijoituttava edellä määritellylle festivaalialueelle ulkotilaan
 • etsimme erityisesti näyttäviä projisointeja, videomäppäyksiä, julkisivuvalaisuja tai installaatioita
 • arvostamme itsenäistä tuotanto- ja toteutustapaa
 • valitaan 1–5 teosta

Taso 2

 • kokonaishinta max 3 000 euroa
  • hintaan sisällyttävä kaikki teoksen toteuttamiseen liittyvät kustannukset 
  • toteuttaja voi hankkia lisärahoittajia teokselle, mutta ne on hyväksytettävä festivaalilla
 • edellytämme avaimet käteen -periaatteella toteutettavia teoksia
 • teoksen on sijoituttava edellä määritellylle festivaalialueelle
 • valitaan 8–15 teosta

Sääolosuhteet

Pyydämme huomioimaan, että Oulun sää marraskuun lopulla on erittäin vaihteleva. Lämpöasteiden vaihteluväli festivaaliaikana voi olla -20 +10 astetta celsiusta. Lumen määrä voi olla 0–20 cm ja on todennäköistä, että olosuhteet ovat erittäin kosteat. Tuuli voi yltyä myrskylukemiin. Pimeä vuodenaika antaa kuitenkin erinomaiset puitteet valoteoksille. Aurinko nousee klo 9 ja laskee klo 15.

Kriteeristö ja valintaprosessi

Teosten valinnassa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • elämyksellisyys, mielenkiintoisuus ja uutuusarvo
 • annetun teeman näkyminen
 • teknisen toteutuksen edellytykset
 • kustannukset
 • soveltuminen ohjelmakokonaisuuteen huomioiden muut valitut teokset
 • valon käyttö teoksessa

Teosten valinnan suorittaa Lumo-valofestivaalin tuotannosta ja asiantuntijoista koostuva raati. Kriteereihin parhaiten soveltuvat teokset valitaan jatkoneuvotteluihin. Lopulliset teosvalinnat tehdään 16.5.2018 mennessä.

Ehdotusten jättäminen

Pyydämme tekijöitä jättämään ehdotuksensa su 25.3.2018 mennessä. Ehdotusten tulee olla suomen- tai englanninkielisiä.

Ehdotusten tulee sisältää:

 • esitys teoksen visuaalisesta ilmeestä
 • teoskuvaus
 • selvitys teoksen tuotannollisesta ja teknisestä toteutuksesta
 • teoksen hinta eriteltynä sisältäen kaikki kustannukset
 • oheinen lomake täytettynä (Lumo production info)

Teosehdotukset tulee lähettää yhtenä pdf-tiedostona, joka sisältää kuvat ja mahdolliset linkit videoihin.

Ehdotukset lähetetään osoitteeseen lumolightfestival(a)ouka.fi

Valitettavasti emme voi vastata kaikkiin ehdotuksiin.