Wervingin Walaistu Waahtera

Toteuttaja: Ammattiopisto Luovin opiskelijat

18.–27.11.

Paikka: Puu-Kasarmin puisto, Veteraanikatu 2

Oulun Tarkk’ampujapataljoonan ensimmäiseksi päälliköksi 2.12.1880 nimitettiin eversti Karl Saladin Werving. Wervingin mainitaan olleen aktiivinen puistokulttuurin edistäjänä. Hänen aloitteestaan perustettiin puistoyhdistys, joka suunnitteli yhtenäisen puistovyöhykkeen Linnansaarelta kasarmille.
Teoksen ovat suunnitelleet ja valmistaneet Ammattiopisto Luovin audiovisuaalisen alan sekä valmentavan (Telma) opiskelijat.