Ajankohtaista

< Takaisin

Lumipalloefekti 2021 – OPEN CALL taiteilijoille

Lumipalloefekti 2021, pohjoissuomalaista nykytaidetta esittelevä näyttely, avautuu lokakuussa 2021 Oulun taidemuseossa. Oulun taidemuseo järjestää näyttelyyn avoimen haun taiteilijoille. Taiteilijavalinnoista vastaa taiteilija-kuraattori Pauliina Leikas. Näyttelytilana on Oulun taidemuseon ensimmäisen kerroksen näyttelytilat, ja teoksia voidaan esittää myös verkkonäyttelyssä. Valinnoissa annetaan painoarvoa tilallisille sekä verkkoon hyvin soveltuville teosmuodoille.

Avoimeen hakuun voi osallistua 15.10. alkaen täyttämällä sähköisen lomakkeen osoitteessa lumipalloefekti.artcurator.io. Sähköiselle lomakkeelle ladataan 3–6 teoskuvaa, teosten tiedot sekä artist statement. Teosten tulee olla enintään kaksi vuotta vanhoja, vuosien 2018–2020 välisenä aikana valmistuneita. Myös teosideoilla voi hakea mukaan, jolloin lisätään ideaa tukevia kuvia sekä sanallinen selvitys teosluonnoksesta. Video- ja ääniteokset lisätään linkittämällä. Haku on avoinna 15.10–30.12.2020. Hakukelpoisia ovat Pohjois-Suomessa asuvat ja työskentelevät taiteilijat. Alueeseen katsotaan kuuluvan Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat.

Kiertävää aluetaidenäyttelyä ovat toteuttaneet vuodesta 2012 alkaen yhteistyönä Rovaniemen, Aineen, Kemin ja Oulun taidemuseo.

Lisätietoja:
Aluetaidemuseotutkija Tuuli Kerätär
044 703 7456
tuuli.keratar@ouka.fi

 

Lumipalloefekti 2021 – OPEN CALL for artists

Lumipalloefekti 2021 is an exhibition showcasing the contemporary art of northern Finland. The exhibition will open at Oulu Museum of Art in October 2021. Artists can submit their work to the selection process by filling in the online form at lumipalloefekti.artcurator.fi The exhibition is curated by artist-curator Pauliina Leikas. The exhibition will be located on the firsts floor of Oulu Museum of Art, and artworks may also be shown in an online exhibition. The selection process will put emphasis on artworks that take into consideration the exhibition space, and on works that are applicable to be shown in an online format.

The open call runs from October 15th to 30th of December 2020. Artists are required to submit 1-6 images of recent artworks, dates earliest from 2018. Proposals for new works can also be submitted but must be accompanied by a written description and reference images to explain the idea behind the proposed artwork. Artist who work and live in northern Finland (in the regions of Lapland, Northern Ostrobothnia and Kainuu) are eligible to take part in the open call.

The regional exhibition “Lumipalloefekti” was held for the first time in Oulu Museum of Art 2012. It has since been organized at the Rovaniemi Art Museum, Kemi Art Museum anf the Aine Art Museum in Tornio.

Additional information from
Tuuli Kerätär
Researcher in field of regional art, Oulu Museum of Art
044 703 7456
tuuli.keratar@ouka.fi

 

Lumipalloefekti 2021 – OPEN CALL dáiddáriidda

Lumipallofekti 2021 (sá. muohtaspábbaefeakta), davvisuopmelaš dálá dáidaga čájáhus rahpasa golggotmánus 2021 Oulu dáiddamuseas. Oulun dáiddamusea ordne čájáhussii rabas ohcama dáiddáriidda. Dáiddárválljejumiin vástida dáiddár-kuráhtor Pauliina Leikas. Čájáhussadjin leat Oulu dáiddamusea vuosttas gearddi čájáhussálet. Dasa lassin dáiddadujiid sáhttá čájehit maiddái fierpmi bokte. Válljejumiin váldojuvvojit vuhtii dakkár duojit, mat heivejit sihke čájáhussáliide ja fierbmái. 

Rabas ohcamii sáhttá oassálastit 15.10. ovddos nu, ahte deavdá šleađgahámát skovi čujuhusas lumipalloefekti.artcurator.io. Šleađgahámát skovvái luđejuvvojit govat 3-6 duojis, dujiid dieđut ja artist statement. Duojit galget leat eanemustá guokte jagi boarrásat, gárvanan jagiid 2018–2020 gaskkas. Ohcat sáhttá maiddái duodjeideaiguin, maidda laktojuvvojit sánálaš čielggadusat duodjehápmosiin. Video- ja jietnaduojit lasihuvvojit gárvvis liŋkkaiguin. Ohcan lea rabas 15.10 –30.12.2020. Gelbbolaš ohccit leat dáiddárat, geat orrot ja barget Davvi-Suomas. Guovllu sisa gullet Lappi, Kainuu ja Davvebađaeatnama riikkaoasit. 
Oulu, Roavvenjárgga, Giema ja Aine dáiddamuseat leat ovttasbargun ollašuhttán johtti guovlodáiddačájáhusa jagi 2012 rájes.  

Lassedieđut:
Guovlodáiddamuseadutki, Musea- ja dieđáguovddáš Luuppi
Tuuli Kerätär
044 703 7456
tuuli.keratar@ouka.fi

Jakolinkki

LUUPPI SOSIAALISESSA MEDIASSA

 

Siirry Luupin Facebook-sivulle

 

 

 

Siirry Luupin instagram-sivulle

 

 

Siirry Luupin Twitter-sivulle

 

 

Siirry Luupin YouTube-sivulle

 

 

Siirry Luupin blogiin