Ajankohtaista

< Takaisin

Luuppiin haetaan arkeologia määräaikaiseen virkaan

Haemme nyt Museo- ja tiedekeskus Luuppiin ARKEOLOGIA määräaikaiseen virkaan ajalle 1.9.2021 - 31.12.2022.

Arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntijaviranomaisena toimivan arkeologin tehtäviin kuuluvat maankäytön suunnitteluhankkeiden arviointi, lausuntojen valmistelu, viranomaisneuvotteluihin osallistuminen, maastokäynnit, rekisterien ylläpito sekä muut arkeologisen kulttuuriperinnön suojeluun ja hoitoon liittyvät asiantuntija- ja viranomaistehtävät. Työnkuvaan voi kuulua myös muita museon toimintaan liittyviä tehtäviä.

Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, pääaineena arkeologia. Lisäksi edellytetään riittävää perehtyneisyyttä arkeologiseen kulttuuriperintöön, sen suojeluun ja hoitoon. Työtehtävien hoitaminen edellyttää myös hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa, hyviä neuvottelutaitoja ja kykyä toimia ryhmässä. Tehtävän hoitaminen edellyttää ajokorttia.

Eduksi luetaan paikkatieto-osaaminen ja alan tietojärjestelmien tuntemus, samoin kenttäkokemus ja kokemus yleisötyöstä. Lisäksi eduksi katsotaan muu kielitaito sekä jokin museoaine (museologia, historia, kansatiede, kulttuurihistoria, taidehistoria) tutkinnon sivuaineena. Tehtävässä käytetään koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/7781/2021. Hakemukset on toimitettava 9.8.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa kulttuuriperontötyön johtaja Pasi Kovalainen, p. 044 703 7151 tai sähköpostitse etunimi sukunimi@ouka.fi

 

Lisätietoja:

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/arkeologi-oul-04-1068-21/

https://www.ouka.fi/oulu/luuppi

 

Jakolinkki