Ajankohtaista

< Takaisin

Oulu hakee valtakunnallisen Erä- ja luontokulttuurimuseon paikkaa

Suomen Metsästysmuseo ja Suomen Kalastusmuseoyhdistys on maa- ja metsätalousministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä museoviraston tukemana käynnistänyt vuoden 2020 alussa hankkeen valtakunnallisen, luonnon virkistyskäyttömuotoja yhdistävän, uuden museon aikaansaamiseksi.

Tarjolla on ajankohtainen ja valmis konsepti, jolla voidaan saavuttaa 100 000 kävijää vuodessa ja 5 miljoonan euron vuotuinen aluetalousvaikutus. Tavoitteena on luoda kansainvälisesti vetovoimainen, kunnianhimoinen ja yhteiskunnallisesti vaikuttava Suomen luonto- ja eräkulttuurin kokemisen ja esittelyn paikka.

Oulun kaupunginhallitus teki 18.1.2021 kokouksessaan yksimielisen päätöksen osallistua Erä- ja luontokulttuurimuseon sijaintipaikkakuntaa koskevaan kilpailuun.

Oulu tarjoaa museon paikaksi neljää vaihtoehtoa

Oulu tarjoaa museolle neljää vaihtoehtoista paikkaa, jotka kaikki täyttävät sijainnilta vaaditut kriteerit.  Jokaisessa vaihtoehdossa museota esitetään sijoitettavaksi uudisrakennukseen, mikä mahdollistaa arkkitehtonisesti vaikuttavan kokonaisuuden rakentumisen.

Uuden museon sijaintikriteereiden mukaan kohteen tulee olla helposti saavuttavissa julkisilla kulkuvälineillä ja sillä tulee olla keskeinen sijainti kaupunkirakenteessa. Kaupungin hallitus esitti hakemuksessa museon paikaksi seuraavia vaihtoehtoja: Merikeskusta Toppilan Salmessa, torinrantaan rakentuvaa Tervakiinteistöt Oy:n Terwa Tower hanketta, Pikisaarta ja Tietomaan laajennusta, jonne voitaisiin osoittaa tilat museolle.

Vaihtoehdosta riippuen rakennushankkeen toteuttaja on joko Oulun kaupunki tai yksityinen rakentaja.  Oulun kaupungilla on valmius rahoittaa museoinvestointia ja sen ylläpitoa. Museo tarvitsee noin 6000 neliön suuruiset tilat, mikä merkitsee 25–30 miljoonan euron investointia.

”Erä- ja luontokulttuurimuseo olisi erinomainen lisä Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan museotarjontaan. Oulu olisi luonteva paikka sijoittaa yksi valtakunnallinen vastuumuseo.” Kertoo Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä

Keskustan valtuustoryhmä aloitteen takana

Keskustan valtuustoryhmä jätti 7.12.2020 valtuuston kokouksessa valtuustoaloitteen, jossa ehdotettiin Oulun kaupungin ilmoittautumista mukaan tavoittelemaan Erä- ja luontokulttuurimuseota ja museon sijoittamista Kierikkikeskuksen yhteyteen Yli-Iihin. ”Itse museorakennus ei Kierikin osalta täytä hakemuksen ehtoja. Valitettavasti. Siten oli tarpeen esittää muita lähempänä kaupungin keskustaa olevia sijoitusvaihtoehtoja.” Myöntää Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Keskustan valtuutettu, Mirja Vehkaperä.

”Oululla on aito potentiaali profiloitua erä- ja luontoelämysten keskukseksi. Keskustalle luontosuhde on arkinen ja käytännöllinen. Olen iloinen, että museohanke on saanut meidät kaikki mukaan ja ideoita sinkoilee sijoituspaikan, toiminnan ja museon kehittämisen suhteen.” Vehkaperä korostaa.

25 hakijasta jatkoon valitaan neljä paikkakuntaa maaliskuun 2021 alussa. Museon sijainti paikkakunta päätetään kevään aikana.

Jakolinkki

LUUPPI SOSIAALISESSA MEDIASSA

 

Siirry Luupin Facebook-sivulle

 

 

 

Siirry Luupin instagram-sivulle

 

 

Siirry Luupin Twitter-sivulle

 

 

Siirry Luupin YouTube-sivulle

 

 

Siirry Luupin blogiin