Ajankohtaista

< Takaisin

Uusi Luuppi kohtaamispaikaksi ja maamerkiksi Oulun keskustaan

Museo- ja tiedekeskus Luupin toimintakonsepti- ja tilatyöryhmä esittää, että Oulun keskustaan rakennetaan Luupille nykyaikainen näyttely- ja tapahtumatila, joka yhdistää aivan uudella toimintamallilla Pohjois-Pohjanmaan museon, Tiedekeskus Tietomaan ja Oulun taidemuseon.

Uusi näyttely- ja tapahtumakeskus elävöittää keskustaa, toimii kohtaamis- ja ajanviettopaikkana kaupunkilaisille. Se mahdollistaa erilaisten tapahtumien järjestämisen ja tuo Ouluun modernit interaktiiviset näyttelyt, jotka ovat olleet menestyksekkäitä ympäri maailman. Uusi tila tulee lisäämään ennen kaikkea matkailun vetovoimaa. Työryhmän esittämä tila olisi kooltaan noin 5500–6500 neliötä. Työryhmä esittää myös, että Pohjois-Pohjanmaan museon, Tietomaan ja taidemuseon rakennuksista luovutaan.

Museot ovat monen kaupungin keskeisin vetovoimatekijä. Oulussa nykytilanne on haastava. Sekä Pohjois-Pohjanmaan museo että Tietomaa ovat mittavien ja kalliiden peruskorjausten edessä. Nykyiset tilat eivät palvele 2010-luvun museo- ja tiedekeskuksen vaatimuksia. Työryhmän ydinkysymys on ollut se, että korjataanko vanhat kiinteistöt saavuttamatta juurikaan uutta vetovoimaa vai toteutetaanko nykyaikainen museo- ja tapahtumakeskuskonsepti uudisrakennuksessa, jolle asetetaan korkeat matkailulliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Museot ovat teknologian kehittymisen myötä muuttuneet interaktiiviseksi alustaksi, jossa kävijä on yhä enemmän aktiivinen toimija verrattuna perinteiseen näyttelyvierailijaan. Moderni museotoiminta vaatii aivan uudenlaista tilaa, jollaista ei Oulussa tällä hetkellä ole.

Nykytilan korjaamiseksi kaupunginjohtaja Päivi Laajala asetti 12.6.2018 Museo- ja tiedekeskus Luupin toimintakonsepti- ja tilatyöryhmän tarkastelemaan Oulun kaupungin mahdollisuuksia tilanteessa. Työryhmä on jättänyt raportin KJ Laajalalle tammikuun lopussa ja asiaa on esitelty kaupunginhallitukselle tällä viikolla 11. helmikuuta.

Seuraavaksi käynnistetään KJ Laajalan asetuksesta hankeselvitys, missä selvitetään lopullinen sijoituspaikka ja tehdään tarkemmat kustannuslaskelmat. Hankeselvitys valmistuu alkuvuodesta 2020, jolloin tehdään lopullinen investointipäätös Luupin tiloista. Samaan aikaan hankeselvitystyön kanssa viedään eteenpäin Luupin toimintakonseptia. Konseptityöhön kutsutaan mukaan laajasti eri sidosryhmiä sekä asiakkaita.

 

 

Jakolinkki

LUUPPI SOSIAALISESSA MEDIASSA

Siirry Luupin Facebook-sivulle Siirry Luupin instagram-sivulle Siirry Luupin Twitter-sivulle Siirry Luupin YouTube-sivulle Siirry Luupin blogiin