Alueellinen museotyö

Alueellinen museotyö palvelee ja neuvoo Pohjois-Pohjanmaan alueen paikallisia museoita, yhteisöjä sekä yksityishenkilöitä kulttuuriperinnön tallentamisessa ja säilyttämisessä. Keskeisenä tehtävänä on ohjata ja edistää kulttuuriperinnön suojelua ja säilyttämistä omassa maakunnassaan.

Alueellisesta museotyöstä vastaava maakuntamuseotutkija tarjoaa asiantuntija-apua museoiden perustehtävissä, rakennusten säilyttämisessä, kokoelmien hallinnassa ja näyttelyiden suunnittelussa, markkinoinnissa ja kävijöiden palvelussa museoille, yhteisöille sekä yksityishenkilöille. Tärkeitä asioita ovat esineiden, työntekijöiden ja kävijöiden turvallisuus. Lisäksi maakuntamuseotutkija valvoo ja ohjaa Museoviraston ei-ammatillisille museoille vuosittain myöntämien harkinnanvaraisten valtionavustusten käyttöä ja auttaa niiden hakemisessa.

Maakuntamuseo järjestää museoihin ja yleensä kulttuuriperinnön suojeluun tarkoitettua koulutusta kuten museoiltoja ja luentoja. Yhteistyötä tehdään myös koulujen ja oppilaitosten kanssa. 

Toiminta-alue on koko Pohjois-Pohjanmaa. Maakunta on Suomen toiseksi suurin ja käsittää 30 kuntaa, joista 11 on kaupunkeja. Lähes joka kunnassa on yksi, joissakin useampi paikallinen museo. Kotiseutuyhdistysten ja erilaisten seurojen museoita ylläpidetään usein talkoovoimin ja vapaaehtoisten työpanos onkin merkittävä paikallisen kulttuurin säilyttämisessä ja suojelussa. 

 

Yhteystiedot

Johanna Latvamäki, vastuumuseotutkija
044 7037162
johanna.latvamaki(at)ouka.fi

 

Hinta

Neuvonta on maksutonta.