Arkeologinen kulttuuriperintö

Museo- ja tiedekeskus Luuppi toimii museolain (314/2019) mukaisena alueellisena vastuumuseona Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella 1.1.2020 alkaen. Luupin yksikkö Pohjois-Pohjanmaan museo vastaa arkeologisen kulttuuriperinnön viranomaistehtävistä koko maakunnan alueella antaen lausuntoja arkeologista kulttuuriperintöä ja sen suojelua koskevissa asioissa. Arkeologisella kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan maalla tai vedessä säilyneitä, ihmisen toiminnasta esihistoriallisella ja historiallisella ajalla syntyneitä jäännöksiä, rakenteita, kerrostumia ja löytöjä.

Arkeologinen kulttuuriperintötyö muodostuu alueen kuntien, yhteisöjen, yritysten sekä yksityishenkilöiden palvelusta ja auttamisesta muinaisjäännöksiin, muinaisesineisiin ja arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvissä kysymyksissä. Tästä kulttuuriperintötyöstä vastaavat arkeologit ohjaavat ja edistävät arkeologisen kulttuuriperinnön suojelua ja säilyttämistä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella.

Pohjois-Pohjanmaan museo antaa viranomaisena lausunnot arkeologisen kulttuuriperinnön osalta maankäyttöä, rakentamista ja muita ympäristöä muuttavia hankkeita ja suunnitelmia koskien. Viranomaistoiminnan lisäksi museon arkeologit palvelevat yleisöä koko museon toimialueella muissa arkeologiaa koskevissa kysymyksissä, esimerkiksi tarkistaen yleisön ilmoittamia muinaisjäännöksiä tai esineiden löytöpaikkoja.

 

Yhteystiedot

Matleena Riutankoski, arkeologi
040 548 8596
matleena.riutankoski(at)ouka.fi

Mika Sarkkinen, arkeologi
050 316 6899
mika.sarkkinen(at)ouka.fi

Terhi Taipaleenmäki, arkeologi
040 190 5107
terhi.taipaleenmaki@ouka.fi

Marika Kostamovaara, arkeologi (virkavapaalla 30.11.2023 saakka)
marika.kostamovaara(at)ouka.fi

Lausuntopyynnöt liiteaineistoineen tai aineistolinkkeineen osoitteisiin kulttuuriymparisto.ppm(at)ouka.fi sekä kirjaamo(at)ouka.fi

 

Hinta

Neuvonta on maksutonta.

 

Lisää tietoa

Museoviraston ylläpitämä Arkeologinen kulttuuriperintö -sivusto sisältää runsaasti tietoa muinaisjäännöksistä.

Arkeologisen kulttuuriperinnön -opas kertoo, mitä arkeologinen kulttuuriperintö tarkoittaa ja millaisista kohdetyypeistä se koostuu.

Kulttuuriympäristön palveluikkuna on Museoviraston ylläpitämä palvelu, joka sisältää tietoa arkeologisesta kulttuuriperinnöstä ja rakennetuista kulttuuriympäristöistä. Palvelun kautta voi myös ladata maksutta kohteita koskevia paikkatietoaineistoja ja tutkimusraportteja. Palveluikkunassa on myös mahdollista ilmoittaa löydöistä suoraan Museovirastoon Ilppari-ilmoituspalvelulla.

Museoviraston sivuilta löydät hyödyllisiä ohjeita ja oppaita arkeologisesta kulttuuriperinnöstä.