Hankinta- ja lahjoitustiedustelut

Museo- ja tiedekeskus Luupilla on erilaisia museoesine- ja taidekokoelmia. Kokoelmia kartutetaan suunnitelluilla hankinnoilla ja myös erilaisilla lahjoituksilla.

 

Museokokoelman kartutus

Pohjois-Pohjanmaan museo pyrkii kartuttamaan kokoelmiaan ensisijaisesti hyväkuntoisella ja pohjoispohjalaisella esineistöllä ja valokuvilla tai sellaisella aineistolla, joka liittyy alueeseen tai paikallisiin henkilöihin. Esineellä tulee olla hyvät kontekstitiedot, eli sen historia pitää olla tiedossa.

Suurin osa museon kokoelmien esineistä ja valokuvista saadaan lahjoituksina. Vaikeasti säilytettävien aineistojen tallentamista harkitaan tapauskohtaisesti. Samanlaisia esineitä ei oteta useita kappaleita ilman perusteltua syytä. Esineitä voidaan ottaa myös niin sanottuun käyttökokoelmaan, joista niitä voidaan lainata esimerkiksi kouluille erilaisiin projekteihin tai käyttää näyttelyissä kosketeltavina esineinä.

Yhä harvemmin museon kokoelmiin saadaan 1800-luvun tai sitä vanhempaa esineistöä. Kuitenkin 1900-luvun esineistö on mielenkiintoista, varsinkin 1970- ja 1980-luvun huonekalut ja astiat, myös ei-paikalliset tuotteet. Yhtä mielenkiintoisia ovat myös ns. ajan hermolla olevat esineet, kuten Harry Potter ja Angry Birds -lelut, pohjoispohjalaisten suunnittelijoiden suunnittelemat esineet ja nykyarjen käyttötavara. Pohjois-Pohjanmaan museo on mukana Tallennus- ja kokoelmat (TAKO) -verkostossa.

Mikäli tarjottava esinemäärä on suurehko, voimme tulla paikan päälle sitä valitsemaan ja kuljettamaan. Pääsääntöisesti lahjoittajat toimittavat esineet joko museolle tai kokoelmavarastolle. Toimialaamme ei kuulu esineiden rahallinen arviointi.


Taidekokoelmien kartutus

Oulun taidemuseo kartuttaa kokoelmiaan oululaisella, pohjoispohjalaisella ja valtakunnallisella nykytaiteen teoksilla, kuten maalauksilla, grafiikan vedoksilla, veistoksilla, valokuvilla ja installaatioilla. Taideteos voi linkittyä Ouluun tai Oulun läänin alueeseen joko historiansa, tekijänsä tai aiheensa välityksellä. Vanhemman taiteen teoksia ja kansainvälistä kuvataidetta hankitaan harkinnan varaisesti olemassa oleva kokoelmarakenne huomioiden. Teemallisia laajempia tallennusalueita ovat julkinen taide, pohjoisuus, taiteilijoiden omakuvat  ja naivistiset teokset.

Asiakasyhteydenotot käsitellään luottamuksellisesti. Taideteosten konteksti- ja provenienssitiedot, eli niiden tausta- ja omistajahistoriat, tulisi mielellään olla mahdollisimman hyvin tiedossa.

Mikäli yksittäistä teosta tai laajempaa teoskokonaisuutta koskeva lahjoitus- tai hankintatiedustelu johtaa myönteiseen päätökseen, taidemuseo vastaa tarvittavien asiakirjojen laatimisesta sekä kuljetusjärjestelyistä ja -kustannuksista.

 

Info

Pohjois-Pohjanmaan museon kokoelmiin ja kuva-arkistoon liittyvä asiakaspalvelu on suljettu 1.9.2023 saakka kokoelmanhallintajärjestelmän vaihdon vuoksi. 

Museossa myös tehdään kokoelmavarastojärjestelyjä tulevan muuton vuoksi. Samalla valmistellaan tämänhetkisten näyttelyesineiden siirtoa varastoitavaksi. Lisäksi museon tutkijat keskittyvät viimeaikaisten lahjoitusten luettelointiin.

Lisätietoja: Intendentti Eija Konttijärvi, p. 044 703 7184, eija.konttijarvi(at)ouka.fi

 
Yhteystiedot

Esinelahjoitukset
Eija Konttijärvi, Intendentti 
044 703 7184
eija.konttijarvi(at)ouka.fi
 
Maisa Lukkari, amanuenssi
044 703 7183 
maisa.lukkari(at)ouka.fi
 
Yleinen terveydenhuolto ja sähkötekniikka
Jonna Mölläri, amanuenssi
044 703 7185
jonna.mollari(at)ouka.fi

Tekstiililahjoitukset
Marja Höyhtyä, tutkija-konservaattori  
044 703 7180
marja.hoyhtya(at)ouka.fi

Kuvatiedustelut ja -lahjoitukset
Meeri Rauhala, arkistonhoitaja
044 703 7160
meeri.rauhala(at)ouka.fi
 
Taidelahjoitukset
Katariina Kemppainen, amanuenssi 
044 703 7455
katariina.kemppainen(at)ouka.fi