Prosenttitaide

Oulu kaupunki tarjoaa julkista kuvataidetta ihmisten iloksi ja viihtymiseksi. Rakennus-, peruskorjaus- ja kaavoitushankkeissa sovelletaan prosenttiperiaatetta, jonka mukaan tietty osuus kohteen rakentamiskustannuksista käytetään kuvataiteen hankintaan tai taiteelliseen suunnitteluun. Prosenttiperiaatetta on sovellettu kattavasti vuodesta 2000 lähtien. Kuvataidehankinnoista päättää kunkin kohteen kuvataidetyöryhmä, jossa on edustettuina tarvittavien toimialojen ja tahojen edustajat. Työryhmissä on pysyvä edustus museo- ja tiedekeskus Luupista, Oulun taidemuseosta, Oulun Tilapalveluista tai Oulun yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista.

Prosenttiperiaatteella hankitut kuvataiteen teokset voivat olla joko pysyviä ja määräaikaisia. Elinkaari määräytyy toteutustavan ja käytettyjen materiaalien tai tekniikan mukaisesti. Julkiset taideteokset tai laajemmat taiteelliset toteutukset linkittyvät osaksi kokonaisuutta jo suunnitteluvaiheessa. Prosenttiperiaatteella hankitut taideteokset voivat myös täysin yhdistyä rakenteisiin, tiloihin tai ympäristöihin, kuten värisuunnitelmat, julkisivuteokset tai ympäristötaideteokset osoittavat.

Oulun kaupungilla on konsernin eri toimialueiden asiantuntijoista koostuva kuvataidetyöryhmä, joka käsittelee viher- ja katualueille sijoitettaviin ulkoveistoksiin ja muistolaattoihin liittyviä hankinta- konservointi- ja huoltoesityksiä.  Kuvataidetyöryhmä antaa myös tähän aihepiiriin liittyviä virallisia lausuntoja. Työryhmän toimijoina museo- ja tiedekeskus Luuppi, Oulun taidemuseo ja Oulun Infra hankkivat määräajoin yhteisrahoituksella ulkoveistoksia yhdessä sopimaansa sijoituskohteeseen.

Oulun kaupungin kokoelmaan hankittujen julkisten teosten konservoinnista, hoidosta ja huollosta vastaa Oulun taidemuseon konservointipalvelut. Julkiset taideteokset voivat toimia alueellisina identiteettisymboleina tai maamerkkeinä ja lisätä yhteisön henkistä ja taloudellista hyvinvointia.

Tutustu oululaisiin prosenttitaideteoksiin sekä Oulun ulkoveistoksiin netissä. Sivujen tietoja ei päivitetä enää teknisistä syistä. Uudet sivut ovat työn alla!