Koulut ja päiväkodit

Museo- ja tiedekeskus Luuppi on omaperäinen historian, taiteen ja tieteen kokonaisuus, jonka kertomat pohjoiset tarinat saavat lapset innostumaan, oppimaan ja ihmettelemään. Luuppi on monipuolinen suurennuslasi, jonka avulla jokainen voi tutkia pohjoisen elämän ilmiöitä ja esineitä lähempää. Tarinoiden maailmaan pikku vieraat voivat sukeltaa monipuolisissa näyttelyissä, toiminnallisissa opastuksissa sekä oivalluksia ja iloa tarjoavissa oppimisympäristöissä kuten työpajoissa.

Luupin kokonaisuuteen kuuluvat suurimpina Pohjois-Pohjanmaan museo, Oulun taidemuseo, Tiedekeskus Tietomaa, Turkansaaren ulkomuseo ja Kierikkikeskus. Kesäisin avoinna olevia pienempiä erikoismuseoita ovat Oulunsalon kotiseutumuseo, Merimiehenkotimuseo, Pateniemen sahan museo ja Oulun linnan kellari.

Luupissa on tarjolla erilaisia toimintapaketteja koulu- ja päiväkotiryhmille: leirejä, elämyspaketteja, näyttelyesittelyjä ja työpajoja.

TAIDE

Oulun taidemuseo

Taidemuseo tarjoaa kouluille erilaisen oppimisympäristön, jonka kautta voi löytää ilmiöitä, tehdä oivalluksia ja tulla itse tekemään taidetta. Oulun taidemuseo tarjoaa koululaisille taiteellista toimintaa, josta erityisen suosittuja ovat toiminnalliset opastukset sekä taidepajat. 

Taidekasvatus on muun muassa näyttelyopastuksia ja taidepajoja sekä kiinteää yhteistyötä kaupungin koulujen sekä Oulun yliopiston opettajakoulutuksen kanssa. Taidekasvatus yhdistetään usein opetuksellisista lähtökohdista katsoen erityisesti kuvataiteisiin liittyväksi. Nykysuuntaus kouluissa on kuitenkin ilmiöpohjaisessa oppimisessa, jossa taidetta voidaan tarkastella eri perspektiiveistä, perinteiset oppiainerajat häivyttäen. Lisää tietoa: peda.taidemuseo(at)ouka.fi

Hinnasto:
Käynti taidemuseossa on oppilaille ilmainen
Perusopastus 30 euroa
Toiminnallinen opastus 50 euroa
Työpajojen hinnat vaihtelevat

Lisää tietoa sekä hintatiedustelut: peda.taidemuseo(at)ouka.fi
Ohjeita ryhmävierailuun.

Muksuboxi

Muksuboxi on suunniteltu perheiden, päiväkotien ja alkuopetuksen ryhmien taidenäyttelykäynnin tueksi. Fyysisesti muksuboxi löytyy Oulun taidemuseon 2. kerroksen näyttelytilasta ja renkaallisen tehtävälaatikon saa ottaa mukaansa kierrokselle. Laatikosta löytyy ohjeet ja materiaalit neljän taideteoksen yksityiskohtaisempaan toiminnalliseen tarkasteluun lasten kanssa. Linkissä olevat ohjekortit löytyvät muksuboxista, mutta voit halutessasi tutustua tehtäviin jo etukäteen. Muksuboxeja on taidemuseolla kolme ja voit halutessasi varata ne käyttöösi (esim. päiväkotiryhmän tullessa vierailulle) asiakaspalvelustamme. Tutustu Aurinkosuudelma-materiaaliin suomeksi ja englanniksi.

KIVIKAUSI

Kierikkikeskus

Kierikkikeskus tarjoaa päiväkodeille ja kouluille hienon ympäristön menneitten aikojen elämään tutustumiseen. Kierikissä vieraileminen toimii oivallisena alkusysäyksenä herättämään kiinnostusta esihistoriaa ja muinaisten taitojen oppimista kohtaan.

Päiväkoti- ja esikouluryhmiä varten Kierikkikeskukseen on räätälöity Kivikautta lapsille -ohjelmapaketti. Koululaisryhmät puolestaan viettävät unohtumattomia hetkiä Esihistoria tutuksi -ohjelman parissa. Lisää tietoa elämyspaketeista.

Lisää tietoa: 050 410 7309, asiakaspalvelu(at)kierikki.fi

ELÄMYKSIÄ

Luuppireitti

Luuppireitti takaa jokaiselle oululaiselle oppilaalle koulun sijainnista huolimatta tasa-arvoisen mahdollisuuden taiteeseen ja kulttuuriin. Luuppireitti tarjoaa eri luokka-asteille yhden käyntikerran Luupin kohteessa vuosittain. Luupissa on suunniteltu eri luokka-asteille sopivia vierailupaketteja ja niiden variaatioita. Maksuton peruspaketti sisältää omatoimivierailun sekä nettipohjaisen näyttelyohjeistuksen tehtävineen ja toimintaideoineen. Maksua vastaan on mahdollista varata myös opas kustakin kohteesta tai etukäteen räätälöity ohjelma, joka voi olla esim. toiminnallinen opastus, teemaopastus tai vaikkapa työpaja.

Lisätietoa Luuppireitistä täällä.

JALKAUTUMISTA

Kulttuurikummi

Oulun taidemuseo ja Pohjois-Pohjanmaan museo tekevät yhteistyötä Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö  Alaköökin kanssa toimimalla kulttuurikummina. Kulttuurikummius on vuorovaikutteista toimintaa. Museoiden henkilökunta jalkautuu päiväkotiin ja järjestää jotain historiaan tai taiteisiin liittyvää aktiviteettia lapsille. Se voi olla vaikkapa taidekuvien katselua ja keskustelua. Päiväkodin lapsiryhmä on vastavuoroisesti tervetullut museoon kulloinkin esillä olevaan näyttelyyn. 
TIEDE

Tiedekeskus Tietomaa

Tietomaa toimii paitsi koko perheen hauskana vierailukohteena niin myös loistavasti opetusta ja oppimista tukevana ympäristönä. Siksipä se sopii erinomaisesti vierailu- ja luokkaretkikohteeksi erikokoisille koulu- ja päiväkotiryhmille.

Lukuisat tieteen eri aloille linkittyvät kohteet ja vaihtuva teemanäyttelytarjonta tarjoavat aina jotain uutta ihmeteltävää ja koettavaa. Toiminnallinen ja elämyksellinen ympäristö tarjoaa sekä mielekästä tekemistä että myös motivoi tutustajaansa, jolloin opetus-oppimistilanne saa aivan uusia ulottuvuuksia. Tietomaassa järjestettävät teematapahtumat antavat kävijälle mahdollisuuden syventää tietojaan.

Tiedenäytökset ja Tiedeluokka

Tiedenäytös on tiedeoppaan vetämä esitys, jossa tieteen kiehtovaa maailmaa lähestytään viihteellisesti. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat perusopetuksen vuosiluokat 1–6. Esitys kestää noin 30 minuuttia ja ryhmän enimmäiskoko on 30 henkilöä.

Tiedeluokka on Tietomaan opetus- ja koululaisyhteistyön ohjattujen toimintojen pääasiallinen ympäristö. Tiedeluokka tarjoaa niin tilat kuin välineetkin sekä tarvittaessa myös työskentelyohjeet valmiiden oppilastöiden toteuttamiseen. Työskentelyn suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa opettaja itse. Kohderyhmänä ovat lähinnä perusopetukset vuosiluokat 1–6. Kokeellisessa työskentelyssä ryhmän enimmäiskoko on 24 oppilasta, jolloin työskentely tapahtuu esim. 4 hengen ryhmissä. Demonstraatiomaisessa työskentelyssä ryhmän enimmäiskoko on 30. Tiedeluokan toimintoja ei järjestetä toukokuussa.

Lisää tietoa: harri.hall(at)ouka.fi

HISTORIA

Pohjois-Pohjanmaan museo

Pohjois-Pohjanmaan museossa menneisyys herää eloon. Millainen oli pronssikautisen lapsen lelu? Miltä näyttävät hiuksista valmistetut korut? Miltä näyttää maailman painavin raha? Mitä Lapin noita tekee museossa? Nämä ja monet muut menneisyyden kiehtovat arvoitukset saavat selityksensä meillä.

Museot ovat monipuolisia oppimisympäristöjä, joihin koululaisryhmä voi tutustua omatoimisesti tai oppaan avulla. Museossa vierailu mahdollistaa monilukutaidon kehittämistä ja laaja-alaista oppimista. Myös ilmiöpohjainen oppiminen on mahdollista museoympäristössä.

Perusnäyttelymme kertoo alueemme menneisyydestä ja havainnollistaa, miten ennen elettiin. Toimintamme lähtökohtana ovat aidosti vanhat esineet.  Niiden avulla voidaan esittää tarina menneisyydestä tai historiallinen kehityskulku mieleenpainuvalla tavalla. Museot ovat tiedelaitoksia ja näin ollen merkittäviä historiakuvan luojia.

Museomme haluaa olla omalta osaltaan tukemassa oppilaan kasvua tasapainoiseksi, terveen itsetunnon omaavaksi aikuiseksi ja kulttuuriperintöämme arvostavaksi yhteiskunnan jäseneksi!

Tutustu koululaistehtäviin. Sivulta löydät tietoa muun muassa hauskasta Eläinten jäljillä museossa -opintopolusta.

Ensimmäistä museokäyntiä voi valmistella ohjeiden ja ennakkotehtävien avulla:
Ohjeet ensimmäiseen museokäyntiin

Ennakkotehtävät

HISTORIA

Turkansaaren ulkomuseo

Turkansaaren ulkomuseoalue on oivallinen retkikohde niin päiväkoti-ikäisille kuin koululaisillekin. Turkansaaressa voi perehtyä Oulujokivarren vanhoihin elinkeinoihin kuten karjanhoitoon, kalastukseen ja tervanpolttoon sekä asumiskulttuuriin.  Retkelle voi ottaa mukaan omat eväät tai käyttää museokahvilan palveluita sen aukioloaikoina.

Teemaopastukset:

"Vie mennessäs, tuo tullessas"

Toiminnallisen kierroksen aikana tutustutaan maalaistalon elämään ja piipahdetaan mm. tuulimyllyssä ja savupirtissä. 

Ohjelman kesto on noin tunti

Oppilaiden maksimimäärä per opas on 20 henkeä.

Ohjelma soveltuu erityisesti esikoulu ikäisille ja 1-3 luokkalaisille.

max 20 oppilasta 50 euroa

 

 

Tervan historia

Ohjelmassa tutustutaan tervan historiaan ja päästään kokeilemaan tervahaudan valmistusta. Käymme tutustumassa vanhoihin tervaveneisiin ja opimme elämästä Oulujoella 1800-luvulla.

Ohjelman kesto on noin 1 tunnin. 

Ohjelma soveltuu 2-6 luokkalaisille.

max 20 oppilasta 50 euroa

 

 

Lisää tietoa: turkansaari(at)ouka.fi

YHDESSÄ

Yliopistoyhteistyö

Taidemuseo tekee tiivisti yhteistyötä Oulun yliopiston opettajakoulutuksen kanssa. Aineenopettajiksi, luokanopettajiksi ja lastentarhanopettajiksi opiskelevat järjestävät vuosittain kaupungin koululaisille opintoihinsa liittyen noin 90 minuutin mittaisen Museo oppimisympäristönä -vierailun ja pajan.

Tarkastelunäkökulmina ovat ilmiöt taiteen ja tieteen maailmoista. Luokanopettajat ja varhaiskasvatuksen opiskelijat keskittyvät puhtaasti taiteisiin. Aineenopettajien työpajat kohdentuvat biologian, fysiikan, kemian ja maantiedon asiasisältöihin, ilmiöpohjaisen oppimisen periaatteella.