Luonnol­lisesti-taidekaappi

Luonnollisesti-taidekaappi on ympäristötaiteeseen keskittyvä kokonaisuus, joka sisältää dokumentaatiovalokuvia taidemuseon Luonnollisesti Anni Rapinoja -näyttelyssä vuonna 2018 esillä olleista teoksista sekä taidemuseon pedagogisen tiimin rakentaman tarinallisen pienoismaailman. 

Taidekaapissa tutustutaan tarkemmin kuuteen eri Anni Rapinojan teokseen tai teoskokonaisuuteen. Rapinojan teoksissa keskeistä on luonnosta kerättyjen materiaalien käyttö ja tarkastelu, luonnon kunnioittaminen ja luonnonsuojelu. Näihin teemoihin paneudutaan toiminnallisesti ja tarinallisen työskentelyn keinoin: kaappi sisältää erilaisia käyttöön ja kosketteluun tarkoitettuja kuvia ja esineitä toiminnan tueksi, erilaisia toimintaideoita taideteoksiin liittyen sekä kaksi lapsille ääneen luettavaa tarinaa. Ympäristötaiteen parissa työskennellessä on jalkauduttava lähiympäristöön ja monesti kumarruttava ruohonjuuritasolle. Samalla voidaan toteuttaa mm. ympäristökasvatusta, eettisen ajattelun herättelyä, lähiyhteisöön tutustumista ja liikuntakasvatusta. 

Kaapin mitat: leveys 249 cm ovet levällään avattuna (ovet suljettuna leveys 87 cm), syvyys 55 cm ja korkeus 110 cm. 

Taidekaapin mukana tulevaan ohjevihkoseen voit tutustua tästä linkistä. Vihko sisältää ohjeet henkilökunnalle kaapin esillepanosta ja sisällöstä sekä tarjoaa ideoita ja materiaaleja kaappiin tutustumiseen ja ympäristötaiteen parissa työskentelyyn. Vihkosta löydät tietoa Anni Rapinojasta ja hänen taiteestaan sekä toimintaideoita hänen teoksiinsa liittyen. Lisäksi vihkoon kuuluu kaksi lapsille ääneen luettavaa tarinaa taidekaapin sisältöön liittyen sekä ohjeita luonnonmateriaalien keräilyyn yhdessä lasten kanssa, jokamiehenoikeudet mielessä pitäen. 

Kuvat: Mika Friman