Luuppireitti – kulttuuri- ja tiedekasvatusohjelma

Luuppireitti on Museo- ja tiedekeskus Luupin koululaisille suuntaama kulttuuri- ja tiedekasvatusohjelma. Se on osa Oulun kaupungin Oppilaan kulttuuripolkua. Kulttuuripolku tukee ja täydentää Oulun kaupungin kulttuuriopetuksen suunnitelmaa, joka on Oulun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman osa. Oulun kulttuuripolku pohjaa kaupungin omaan kulttuuritarjontaan ja -perintöön, jolle Luuppireittikin on rakennettu.

Luuppireitti-vierailut on tarkoitettu tietyille vuosiluokille seuraavissa Luupin kohteissa: Turkansaaren ulkomuseo (2. lk.), Pohjois-Pohjanmaan museo (4. lk.), Kierikkikeskus (5. lk.), Tiedekeskus Tietomaa (6. lk.) ja Oulun taidemuseo (6. lk.). Jokaisessa kohteessa toimii asiantuntijaopas, joka ohjaa toiminnallisia kierroksia ja johdattaa kohteen teemoihin. Opastuksella jokainen oppilas pääsee itse tutkimaan, tekemään ja kokeilemaan. Luuppireitillä opetellaan luovuutta, eli kykyä nähdä asiat toisin. Reitti tukee perusopetuksen opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteita, monialaisia oppimiskokonaisuuksia sekä useiden eri oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä. 

Luuppireitti takaa jokaiselle oululaiselle oppilaalle koulun sijainnista huolimatta tasa-arvoisen mahdollisuuden taiteeseen ja kulttuuriin. Turkansaaren ulkomuseon, Pohjois-Pohjanmaan museon, Oulun taidemuseon ja Tiedekeskus Tietomaan vierailut ovat kouluille kuljetuksineen täysin maksuttomia. Kierikkikeskuksen opastukset ovat maksuttomia niille kouluille, jotka ovat osallistuneet Oulun koulun kohinaa -lehden tekoon. Kuljetuksen Kierikkiin kustantaa koulu itse. 

Luuppireitti on avoinna syksyisin Oulun kaupungin eteläisen ja keskisen alueen kouluille ja keväisin itäisen ja pohjoisen alueen kouluille. Kierikissä kaikkien alueiden koulut vierailevat syksyisin.

Lyhytosoite tälle sivulle ouka.fi/luuppireitti