Luuppireitti – kulttuuri- ja tiedekasvatusohjelma

Luuppireitti on Museo- ja tiedekeskus Luupin koululaisille suuntaama kulttuuri- ja tiedekasvatusohjelma. Se on osa Oulun kaupungin Oppilaan kulttuuripolkua. Kulttuuripolku tukee ja täydentää Oulun kaupungin kulttuuriopetuksen suunnitelmaa, joka on Oulun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman osa. Oulun kulttuuripolku pohjaa kaupungin omaan kulttuuritarjontaan ja -perintöön, jolle Luuppireittikin on rakennettu.

Luuppireitti-vierailut on tarkoitettu tietyille vuosiluokille seuraavissa kohteissa: Turkansaaren ulkomuseo (2. lk.), Pohjois-Pohjanmaan museo (4. lk.), Kierikkikeskus (5. lk.), Tiedekeskus Tietomaa (6. lk.) ja Oulun taidemuseo (6. lk.). Jokaisessa kohteessa toimii asiantuntijaopas, joka ohjaa toiminnallisia kierroksia ja johdattaa kohteen teemoihin. Luuppireitillä jokainen oppilas pääsee itse tutkimaan, tekemään ja kokeilemaan. Luuppireitillä opetellaan luovuutta, eli kykyä nähdä asiat toisin. Luuppireitti tukee perusopetuksen opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteita, monialaisia oppimiskokonaisuuksia sekä useiden eri oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä. Luuppireitti tarjoaa eri luokka-asteille yhden käyntikerran Luupin kohteessa vuosittain. 

Luuppireitti tukee laaja-alaisen osaamisen tavoitteita ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia sekä useiden eri oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä.  Luuppireitillä opetellaan luovuutta, eli kykyä nähdä asiat toisin. Luuppireitti takaa jokaiselle oululaiselle oppilaalle koulun sijainnista huolimatta tasa-arvoisen mahdollisuuden taiteeseen ja kulttuuriin. 

Lyhytosoite tälle sivulle ouka.fi/luuppireitti