Muistakko nää?
Museo muistaa -kierrokset Pohjois-Pohjanmaan museossa

Pohjois-Pohjanmaan museon ja Oulun Seudun Muistiyhdistyksen yhteistyössä suunnittelemat Muistakko nää? – Museo muistaa -museokierrokset on tarkoitettu muistisairaille ja heidän omaisilleen. Mikä voisikaan olla parempi paikka palauttaa mieliin jo unohtuneita asioita kuin museo!

Muisti määritellään kyvyksi säilyttää mielessään kokemuksia ja tietoja sekä palauttaa ne tajuntaansa. Muisti hahmotetaan ensisijaisesti yksilön ominaisuudeksi mutta kulttuuriperinnön säilyttämisen yhteydessä esiintyy usein sanapari kansakunnan muisti. Yhteisen muistin tukena yhteiskunta pitää yllä muistiorganisaatioita, joihin kuuluvat kirjastot, arkistot ja museot.

Museon tehtävänä on kerätä, tallentaa ja säilyttää erityisesti aineellista kulttuuriperintöä. Näkyvin toimintamuoto on eri aikakausia ja aihepiirejä esittelevät näyttelyt. Museon näyttelyjä hyödyntävän kierroksen aikana muistelu mahdollistuu eri aistien kautta: katsellen, kokeillen, kuunnellen, haistellen ja maistellen. Muistisairaus ei vie kykyä nauttia eletyn elämän kokemuksista. Menneiden muistelu yhdistää ja tuo hyvää mieltä paitsi muistisairaalle myös hänen läheisilleen; vanhat, jo unohduksissa olleet asiat saattavat palata uudelleen mieleen.

Muistakko nää? – Museo muistaa -kierroksen muistipisteet on mahdollista kiertää esimerkiksi omaishoitajan tai muun läheisen kanssa. Muistelukohdat on merkitty museon näyttelyyn ja niihin liittyvä oheismateriaali löytyy tältä verkkosivulta.

 

Mitä muisti­sairaus on?

Etenevät muistisairaudet, kuten Alzheimerin tauti, aiheuttavat muistin ja tiedonkäsittelyn heikentymisen lisäksi myös esimerkiksi kielellisten kykyjen häiriöitä, tunnista­misen vaikeutumista ja kätevyyden heikentymistä. Sairastuminen vaikuttaa monella tavoin muistisairaan ja hänen läheistensä elämään. Usein on mietittävä uusia tapoja suoriutua arjen askareista.  Muistisairaudet eivät kosketa vain iäkästä väestöä, sillä Suomessakin on jo yli 7 000 työikäistä sairastunutta.

Oman eletyn elämän muisteleminen eheyttää muistisairaan kuvaa itsestä. Muistisairaiden kohdalla muistelun tukena voidaan käyttää eri aisteja hyödyntäviä elementtejä kuten tuoksuja, ääniä ja makuja. Tämä ajatus on Muistakko nää? – Museo muistaa -kierroksen taustalla.

Oulun Seudun Muistiyhdistys ry

 

Muistakko-kierroksen oheismateriaalit

Tutustu kierroksen kohteisiin:
Muistakko-pysäkit museossa (pdf)
Muistakko-kohteiden kerroskartta (pdf)