ParasRakas museo -labra

 

1.9.-30.12.2023 Pohjois-Pohjanmaan museo, 3 krs.

 

 

Tule mukaan suunnittelemaan kanssamme uutta Pohjois-Pohjanmaan museota, joka avautuu Myllytullissa vuonna 2026!

Labrassa pääset tutustumaan museotyöhön ja osallistumaan uuden museon näyttelyiden ja toimintojen suunnitteluun.

 

Minkälainen on Sinun unelmiesi museo?

Minkälaisessa museossa Sinä haluaisit käydä?

Minkälaiset näyttelyt ja näkökulmat Sinua kiinnostavat?

Mitkä ilmiöt määrittävät Oulua ja oululaisuutta nyt, ennen ja tulevaisuudessa?

Minkälaiseen museon toimintaan haluaisit osallistua?

 

Vastaa myös kyselyyn ja vaikuta: https://forms.office.com/e/55tHWgwGqx

 

 

Pohjois-Pohjanmaan museo suuntaa katseensa tulevaisuuteen

 

Kun ymmärretään, ettei historia vain tapahdu, vaan ihmiset aktiivisesti tekevät sen, voidaan myös tulevaisuuteen vaikuttaa.

 

ParasRakas museo hankkeessa Pohjois-Pohjanmaan museo on tekemässä uutta osallisuutta mahdollistavaa, moniäänisyyttä lisäävää ja kestävyydelle rakentuvaa toimintakonseptia. Museo kannustaa kriittiseen ajatteluun ja aktiiviseen kansalaisuuteen, joka pyrkii toimimaan ja vaikuttamaan tässä ajassa – tekemään historiaa.

 

 Paras Rakas museo -hankkeessa Pohjois-Pohjanmaan museo lähtee toteuttamaan dynaamisen museon mallia. Dynaaminen museo toimii aktiivisesti nykyhetkessä, suuntaa katseensa tulevaisuuteen ja pitää tiivisti mielessään menneisyyden.

 

Uuden museomme kulmakiviä ovat kulttuuriperinnön uudet näkökulmat: yksilö- ja yhteisölähtöisyys, elävä perintö sekä tulevaisuusperintö eli tässä hetkessä tehdyt merkitykselliset teot, joilla kulttuuria ja yhteiskuntaa muutetaan kestävämmäksi. Nämä luovat olennaiset edellytykset ihmisten tulevaisuusajattelulle museoympäristössä.

 

Museon tulee osallistua ja osallistaa yhteiskunnalliseen keskusteluun muun muassa näyttelyiden kautta. Tulemalla osaksi yhteisöämme voimme luoda yhdessä merkityksiä menneestä tähän päivään. Samalla rakennamme kestävää tulevaisuutta.

 

Museo vahvistaa ihmisten yhteiskunnallista kiinnittymistä tarttumalla tärkeiksi koettuihin teemoihin ja tuomalla niihin historiallista ymmärrystä. Museon uudessa yhteiskunnallisessa roolissa kaikkien panos ja osallisuus on tärkeää. 

 

 

 

 

 

Kuvat: Arkkitehtitoimisto OPUS Oy & Simon Mahringer

 

 

 

 

 

 

Dynaamisen museon idea Leena Paaskoski & Lusto. Kuva muokkaus PPM

Tapahtumia:

Yleisöopastus ParasRakas museo -labrassa 7.9. alkaen to-pe klo 12 ja klo 15.

 

pe 29.9. Tulevaisuusperintöverstas klo 9–12.30, Taidemuseo Ilmoittaudu tästä 

ma 2.10. Tulevaisuusverstas klo 17–20.30 Ilmoittaudu tästä Sisältö sama kuin la 4.11.

ma 9.10 Osallisuusverstas klo 17–20 Ilmoittaudu tästä  Sisältö sama kuin la 11.11.

la 4.11. Tulevaisuusverstas klo 10–13.30 Ilmoittaudu tästä Sisältö sama kuin ma 2.10.

la 11.11 Osallisuusverstas klo 10–13 Ilmoittaudu tästä Sisältö sama kuin ma 9.10.

ke 15.11 Senioriklubi ParasRakas museo klo 13–15. Kohti uutta museota. Osallistava työpaja ja näyttelyopastus. Ennakkoilmoittautuminen: karoliina.autere(at)ouka.fi 8.11 mennessä. 

la 18.11 klo 10–13 ParasRakas museo sisältötyöpaja: Ilmiöt - Mikä tekee Oulusta Oulun? Ilmoittaudu tästä

la 25.11 klo 10–13 ParasRakas museo sisältötyöpaja: Rakennettu ympäristömme - Mikä Oulussa muuttuu, mikä pysyy? Ilmoittaudu tästä

la 2.12 klo 10–13 ParasRakas museo sisältötyöpaja: Mistä nää tuut? - Ketä meitä täällä onkaan? Ilmoittaudu tästä

 

Kaikki opastukset työpajat ja verstaat Pohjois-Pohjanmaan museolla, ellei toisin mainita.

Kaikkiin opastukset, työpajat ja vertaat ovat avoimia ja maksuttomia.

Jos olet kiinnostunut tilaamaan maksuttoman työpajan omalle yhteisöllesi, ota yhteyttä karoliina.autere(at)ouka.fi

 

Tapahtumat ja niihin ilmoittautuminen päivittyvät Pohjois-Pohjanmaan museon verkkosivuille: https://www.ouka.fi/oulu/luuppi/pohjois-pohjanmaan-museo

Minun Ouluni - Valoku­vaus­kilpailu nuorille oululaisille 

 

Millainen on sinun Oulusi? Lähetä meille kuva (tai kuvia),  joka kertoo jotain sinulle tärkeää Oulusta. Voit myös kuvata, missä paikoissa tunnet olosi turvalliseksi tai rauhalliseksi. Mitkä paikat ovat pelottavia? Kuvakilpailuun lähetettäviä kuvia saa muokata. Kuva voi olla monen kuvan yhdistelmä tai yksittäinen kuva. Kuvat voivat olla paperikuvia tai digikuvia.

 

Liitä kuvaan tai kuvasarjaan lyhyt tarina kuvasta. Kerro tarinassa, mitä haluat kuvallasi sanoa. Voit kirjoittaa, videokuvata tai äänittää tarinan. Voit kirjoittaa tarinan sillä kielellä, millä haluat. Jos kieli on muu kuin suomi, englanti tai ruotsi, kirjoita myös käännös tarinasta suomeksi, englanniksi tai ruotsiksi. 

 

Valokuvauskilpailun voittajat valitsee ParasRakas museo ja Mobile Futures (https://mobilefutures.fi ) -hankkeiden kokoama työryhmä. Työryhmä keskittyy erityisesti kuvan avulla kerrottuun tarinaan. Kilpailuun lähetetyistä kuvista ja tarinoista kootaan näyttely keväällä 2024. Valokuvat ja tarinat tallennetaan Pohjois-Pohjanmaan museon arkistoon. Kuvia ja tarinoita voidaan käyttää myös Mobile Futures -tutkimushankkeessa. 

 

Valokuvauskilpailun pääpalkinnot: 

1. palkinto 100€ lahjakortti

2.-5. palkinto 50€ lahjakortti

 

Lähetä digitaaliset kuvat ja kertomukset 29.5.-15.9.2023 tällä lomakkeella:

https://link.webropolsurveys.com/S/F97A240C54F03E7A  Liitteiden yhteenlaskettu

maksimikoko on 50MT. Lähetä yli 50MT liitteet useammalla lomakkeella tai ota yhteyttä

iida.kauhanen@oulu.fi. Lähetä kuvat jpg tai png -muodossa.

Lähetä paperikuvat osoitteeseen: 

Minun Ouluni -valokuvauskilpailu nuorille

Iida Kauhanen

Kasvatustieteen ja psykologian tiedekunta

PL 8000

FI-90014 Oulun yliopisto

Lisätietoja: iida.kauhanen@oulu.fi

https://www.oulu.fi/fi/projektit/minun-ouluni-valokuvauskilpailu-nuorille-oululaisille

 

Pohjois-Pohjanmaan museo on nyt merkittävässä käännekohdassa, jossa on hyvin luontevaa pysähtyä hetkeksi pohtimaan museon syvintä olemassaolon tarkoitusta ja tapaa. Olemme muuttamassa uusiin tiloihin Oulun kulttuuripääkaupunkivuonna 2026. Uudet tilat tulevat mahdollistamaan meille myös uusia tapoja toimia. Haluamme tulla entistä dynaamisemmaksi ja osallisuutta mahdollistavaksi museoksi – toimia alueemme tarinoiden ja historian kotina, johon on matala kynnys.  Haluamme mahdollistaa yhteisöjen näkyvämmän mukana olon museon toiminnassa ja rakentaa yhdessä yhteisöille merkityksellistä museota, joka on ParasRakas. Olemme valmiita muutokseen ja rakennamme hyvää tulevaisuutta yhdessä yhteisöjemme kanssa.  

 

Paska kaupunni.. vai ParasRakas kaupunni? 

Oulussa on ehkä Suomen tunnetuin graffiti. Tämä graffiti on meille oululaisille kovin rakas osa yhteistä kaupunkitilaa – sen luona käydään ottamassa kuvia ja kiinnitytään samalla osaksi tätä hyvin oululaista ilmiötä. Sen muuttumista seurataan ja muutokseen myös osallistutaan. Me museona haluamme olla samanlainen elävä osa kaupunkikulttuuria, jonka ihmiset kokevat niin merkitykselliseksi ja omaksi, että haluavat osallistua ja muokata museota yhdessä kanssamme. ParasRakas museo projektissa lähdemme tietoisesti kulkemaan kohti haluttuja tulevaisuuksia. Näitä haluttuja tulevaisuuksia hahmottelemme tulevaisuusverstaissa projektin aikana yhdessä yhteisöjemme kanssa.  

 

Näemme, että museon kokoelmien avaamista eli näyttely- ja tapahtumatoimintaa pitää kehittää muun muassa osallisuuden kautta. Tarvitaan erilaisia ja eritasoisia kanavia osallistumiselle. Toiselle osallisuus voi olla osallistumista museon tulevaisuusverstaisiin tekemään yhdessä aktiivisesti tulevaisuuden museota, toiselle osallisuutta voi olla ensimmäinen vierailu museossa. Kun ihmiset saadaan osallistumaan heille sopivalla tavalla, koetaan museo syvemmällä tavalla omaksi. Eri käyttäjäryhmien ymmärtäminen sekä osallistumistapojen tarjoaminen on edellytys museoiden yhteiskunnallisen roolin vahvistamiselle nykyhetkessä.   

 
Kohti dynaamista museota 

Museon tulee olla aktiivinen ja dynaaminen toimija omassa yhteisössään. Meidän tulee mahdollistaa osallisuus vuoropuheluun. Dynaamisella museolla tarkoitamme museota aktiivisena toimijana ja mahdollistajana, joka toimii tässä ajassa tarjoten polkuja menneeseen ja tulevaan. Me tuomme tähän vuoropuheluun sisällöillämme syvyyttä ajankohtaisiin teemoihin taustoittamalla menneisyyden ja nykyilmiöiden välisiä yhteyksiä ja mahdollisia tulevaisuuksia. Tässä prosessissa yhteisömme saavat työkaluja luoda tulevaisuutta kulttuurisesti kestävällä tavalla.  Myös Museopoliittinen ohjelma nostaa museoiden osallistavan toiminnan tärkeäksi tavoitteeksi. Se korostaa avointa ja demokraattista, menneestä tulevaisuuteen ulottuvaa työskentelyä ja ihmisten omaehtoisen osallistumisen mahdollisuuksia museoiden toiminnassa.  

 

Kulttuuri-ilmaston­muu­toksen äärellä osallistaen 

Tulemme uusilla osallisuuteen mahdollistavilla toimintatavoillamme huomioimaan moninaisuuden ja aidon saavutettavuuden. Siten osallistumme Oulun kulttuuri-ilmastonmuutokseen - otamme dynaamisen roolin moniäänisen ja kulttuurisesti moninaisen yhteiskunnan tukemisessa ja kehittämisessä. Luomme kohtaamisia ja synnytämme vuorovaikutusta. Museona olemme mahdollistamassa yhteisöllistä toimintaa, joka osallistaa rohkeaan ja vuorovaikutteiseen toimimiseen yhteiskunnassa. Osallisuuden lisääminen on meille vahvasti eettinen valinta. 

 

Haluamme mahdollistaa kohtaamisia niin erilaisten ihmisten, kulttuurien kuin teemojen välillä. Olemme tulevaisuudessa osa turvallista kaupunkitilaa, jossa eroja kunnioitetaan turvallisessa ja myönteisessä ilmapiirissä kaikessa museon toiminnassa. 

 

ParasRakas museo -projekti on saanut Museoviraston innovatiivista rahoitusta 36 000€, mikä oli tämän vuoden toiseksi suurin myönnetty innovatiivinen rahoitus. Projektin toimenpiteissä osallistamme yhteisöjä sisältöjen ja toimintojen suunnittelussa sekä sitoutamme henkilökuntaa ja päättäjiä uuteen dynaamiseen museoon muun muassa erilaisissa työpajoissa ja tulevaisuusperintöverstaissa. Projekti toteutetaan vuosina 2023–2024. 

 

Lisätietoja:  

Karoliina Autere 
Pohjois-Pohjanmaan museo  
Museolehtori 
ParasRakas museo projektipäällikkö 
karoliina.autere(at)ouka.fi 
0447037188