Sijoiltaan – Pakolaisuuden arkeologiaa

OULUN TAIDEMUSEO | 29.2.–26.4.2020

Evakkous ja pakolaisuus ovat seurausta ihmisten pakkomuutosta kotiseudultaan väliaikaisesti tai pysyvästi. Sen kokeneet kantavat muistoja ja jälkiä, jotka välittyvät seuraaville sukupolville. Kokemuksista tulee osa perhehistoriaa, usein myös paikallista ja kansallista historiaa, kuten Suomessa Lapin sodan evakosta tai Karjalan, Petsamon, Kuusamon ja Sallan siirtoväestä. Pakolaisuus on kaiken aikaa todellisuutta jossain päin maailmaa ja pakolaiset ovat siksi aina keskuudessamme.

Sijoiltaan-näyttely on syntynyt uudenlaisessa yhteistyöprojektissa, jossa tutkijat ja taiteilijat ovat työstäneet sitä, miten toisen maailmansodan pakolaiset ja evakot ovat tulleet hyväksytyksi tai torjutuksi uusissa yhteisöissään, millainen prosessi pakolaisuus on yksilöiden ja yhteisöjen elämässä ja millaisia kertomuksia muisti niistä rakentaa. Tekijät ovat syventyneet arkistomateriaaliin, pakolaisten ja evakkojen muistitietoon sekä evakkokirjailijoiden kaunokirjallisiin teoksiin. Aineistot ovat osa laajempaa tutkimushanketta ‘Tunnustuksia: Pakolaisuuden hankalat historiat ja muistamisen kulttuurit’; hanketta rahoittaa Suomen Akatemia vuosina 2017–2021. Pakolaisuuden kerroksia kuvaavat taideteokset on toteutettu sekä aineistojen että tutkimuksellisten tulkintojen pohjalta.

Työryhmä on myös etsinyt yhteistä kieltä vuoropuheluun akateemisen ja taiteellisen tutkimuksen välillä. Traumaattiset kokemukset, kuten sotapakolaisuus, jäävät usein sanoittamattomaksi ja siirtyvät affektiivisesti sukupolvelta toiselle. Se tekee niistä usein vaikeasti tavoitettavia. Tutkijoiden ja taiteilijoiden yhteistyö voi avata näiden kokemusten jälkiä aineistoissa ja taideyleisössä.

Näyttelyn taiteilijat ovat taidemaalari Antero Kahila ja muusikko, runoilija Kirsi Poutanen, kuvataiteilija Mika Karhu, Aalto-yliopiston elokuvaleikkauksen professori Anne Lakanen ja elokuvaaja Tahvo Hirvonen, kuvanveistäjä Heli Ryhänen, kuvanveistäjä Anssi Taulu ja taidemaalari Kari Vehosalo sekä Aalto-yliopiston elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen opiskelijat Sevgi Eker, Vilja Harjamäki ja Menni Renvall.  Hankkeessa ovat olleet mukana Oulun yliopiston tutkijat FT Outi Autti (sosiologia), FM Saara Intonen (kulttuuriantropologia), dosentti, FT Seija Jalagin (historia), FT Ilmari Leppihalme (kirjallisuus) ja FT Hanna-Leena Määttä (kirjallisuus).

Näyttelyn yhteistyökumppanit: Suomen Akatemia, Oulun yliopisto ja Karjalan Sivistysseura ry.

 

Pohjois-Pohjanmaan museon aulatilassa on näyttelyn tematiikkaan liittyvä rinnakkainen pienoisnäyttely ’Sijoiltaan – Pakolaisena omalla ja vieraalla maalla’ 29.2.–3.5.2020.


Kuva ylhäällä: Mika Karhu, Yön kuultua (installaation yksityiskohta), 2019.
Kuva etusivun bannerissa: Kari Vehosalo, Suomenhevonen I, 2019–20, yksityiskokoelma, öljyväri. Kuva: Jussi Tiainen. 

Anssi Taulu, Kytketty (yksityiskohta), 2019.
Kuva: Anssi Taulu.

Antero Kahila valmistamassa Suistamo-sarjaansa, 2019.
Kuva: Kirsi Poutanen.

Professori (ma.), FT Seija Jalagin sekä kuvataiteilija, tutkija, TaT Mika Karhu keskustelevat Sijoiltaan – Pakolaisuuden arkeologiaa -näyttelystä sekä laajemmin pakolaisuuteen liittyvistä teemoista.
Video: Mika Friman

 

Heli Ryhänen, Määrittelemättömän aikavälin ennuste, 2018,
rautalanka, pellavapaperi, valaisin, kangas, installaatio, 3 osaa.