Sijoitustoiminta

Taidemuseon sijoitusteosten toimitus hallintokuntiin on tauolla

Oulun taidemuseon sijoitusteosten toimitus kaupungin hallintokuntiin on tauolla vuoden 2021. Oulun kaupungin vilkas remontti- ja saneeraustoiminta aiheuttaa sen, että paljon sijoitusteoksia palautuu taidemuseon kokoelmayksikköön. Palautuksista aiheutunutta ruuhkaa taideteosten hoidossa ja säilytystiloissa puretaan sijoitustauon aikana. Kuluvan vuoden loppuun mennessä tulleet sijoitusprosessit hoidetaan kuitenkin sovitusti. Samoin hoidetaan vuoden 2021 aikana tulevat palautukset, teossiirrot ja suojaukset. Oulun kaupungin kokoelmien prosenttitaiteen ja muun julkisen taiteen ylläpito ja hoito jatkuu keskeytyksettä tauon aikana. Uusia sijoitettavan taiteen tiedusteluja otetaan vastaan 1.10.2021 lähtien.

Lisätietoja ja yhteydenotot: amanuenssi Outi Dekker, outi.dekker@ouka.fi, 044 703 7457.

 

Taideteoksia sijoitetaan kaupunkiorganisaation hallintokuntien tiloihin vuosittain karttuvasta Oulun kaupungin kokoelmasta. Sijoitustoiminnasta vastaa taidemuseolla työryhmä, johon kuuluvat amanuenssi, konservaattori, tutkija-valokuvaaja ja museomestarit. Sijoitusprosessi käynnistyy asiakkaan yhteydenotosta amanuenssiin. Prosessin kesto vaihtelee valmisteltavan teosmäärän ja -kunnon mukaan. Tarvittavien konservoinnin, museotekniikan, valokuvauksen ja muiden kokoelmahallinnallisten toimenpiteiden jälkeen taideteokset sijoitetaan asiakkaan toimitiloihin.

Määräajoiksi sijoitettavien teosten valmistelun ja kohteisiin ripustamisen ohella työryhmä hoitaa hallintokuntiin sijoitettujen teosten noutoja, siirtoja ja suojauksia. Asiakkaan kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä taidemuseoon mahdollisista organisaationsa tilajärjestelyistä ja -muutoksista, joihin liittyy Oulun kaupungin kokoelman taideteosten käsittelyä.

Kaikista Oulun kaupungin kokoelman taideteosten sijoituksista, noudoista ja siirroista tehdään kirjalliset sopimukset. Sopimuksissa määritellään toimintaan liittyvät ehdot, vastuualueet ja kokonaiskustannukset. 

 

Yhteystiedot

Outi Dekker, amanuenssi
044 703 7457
outi.dekker(at)ouka.fi

Katariina Kemppainen, amanuenssi
044 703 7455
katariina.kemppainen(at)ouka.fi