Sijoitustoiminta

Taideteoksia sijoitetaan kaupunkiorganisaation hallintokuntien tiloihin vuosittain karttuvasta Oulun kaupungin kokoelmasta. Sijoitustoiminnasta vastaa taidemuseolla työryhmä, johon kuuluvat amanuenssi, konservaattori, tutkija-valokuvaaja ja museomestarit. Sijoitusprosessi käynnistyy asiakkaan yhteydenotosta amanuenssiin. Prosessin kesto vaihtelee valmisteltavan teosmäärän ja -kunnon mukaan. Tarvittavien konservoinnin, museotekniikan, valokuvauksen ja muiden kokoelmahallinnallisten toimenpiteiden jälkeen taideteokset sijoitetaan asiakkaan toimitiloihin.

Määräajoiksi sijoitettavien teosten valmistelun ja kohteisiin ripustamisen ohella työryhmä hoitaa hallintokuntiin sijoitettujen teosten noutoja, siirtoja ja suojauksia. Asiakkaan kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä taidemuseoon mahdollisista organisaationsa tilajärjestelyistä ja -muutoksista, joihin liittyy Oulun kaupungin kokoelman taideteosten käsittelyä.

Kaikista Oulun kaupungin kokoelman taideteosten sijoituksista, noudoista ja siirroista tehdään kirjalliset sopimukset. Sopimuksissa määritellään toimintaan liittyvät ehdot, vastuualueet ja kokonaiskustannukset. 

 

Yhteystiedot

Katariina Kemppainen, amanuenssi
044 703 7455
katariina.kemppainen(at)ouka.fi