Erityisopetus

Koulussamme annetaan osa-aikaista erityisopetusta oppilaille, jotka tarvitsevat tukea esim. lukemisessa, kirjoittamisessa tai keskittymisessä. Erityisopetus voi olla myös puheopetusta. Opetus on luonteeltaan sekä kuntouttavaa että ennaltaehkäisevää toimintaa.

Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa aloitetulla erityisopetuksella saadaan parhaat tulokset. Erityisopetus suunnitellaan aina yhdessä luokanopettajien kanssa. Kodin tuki on ensiarvoisen tärkeä. Vanhemmat voivat edistää lapsensa oppimista tukemalla kotiläksyjen tekemistä ja suhtautumalla myönteisesti koulutyöskentelyyn.

Erityisopettaja tekee oppilaille taitotasokartoituksia pitkin lukuvuotta. Niistä ei ilmoiteta erikseen koteihin. Mikäli kartoituksessa ilmenee jotakin erityistä, asiasta keskustellaan luokanopettajan ja vanhempien kanssa.

Erityisopetustunnilla on 1 - 4 oppilasta. Koska ryhmä on pieni, erityisopettaja voi keskittyä jokaisen oppilaan yksilölliseen ohjaamiseen. Oppilas voi saada erityisopetusta 1-2 tuntia viikossa. Erityisopetus järjestetään koulupäivän aikana.

Jos oppilaalla ilmenee ongelmia käyttäytymisessä tai oppimisessa, asiasta keskustellaan yhdessä vanhempien ja koulun oppilashuoltoryhmän kanssa. Ryhmässä suunnitellaan lasta auttavia toimenpiteitä.

Erityisopettajan työaika jakautuu Madekosken ja Heikkilänkankaan koulujen kesken. Koulumme erityisopettajana toimii Helena Nykänen p.044-703 9336.