Kodin ja koulu yhteistyö

Madekosken koulun koti- ja koulutoimikuntaan kuuluu vuosittain valittava varsinainen jäsen ja varajäsen jokaisesta luokasta. Puheenjohtaja ja sihteeri valitaan vanhempien keskuudesta järjestäytymiskokouksessa. Koulua kokouksessa edustaa rehtori, vararehtori tai opettaja.

Koti- ja koulutoimikunta toimii linkkinä koulun ja kotien välillä. Kokousten esityslistoille voi ehdottaa asioita puheenjohtajan tai luokan edustajan kautta.