Koulun esittely

Madekosken koulussa opiskellaan 1.-6. luokilla. Koulumme toimii kahdessa toimipisteessä. Madekosken yksikössä on vuosiluokkia 3-6 ja Heikkilänkankaan yksikössä opiskellaan 1-2 vuosiluokkien yhdysluokissa. Koulussamme on yhteensä n. 200 oppilasta.

 KIRJASTOREITTI                     

Madekosken koulusta matkaeväät elämän virtaan.

Madekosken koulu keskittyy oppilaiden oppimisen, kasvun ja kehittymisen edistämiseen. Koulumme tarjoaa yhdessä vanhempien kanssa turvallisen ja lämminhenkisen oppimisympäristön, jossa oppilailla on mahdollisuus kasvaa vastuuntuntoisiksi, suvaitsevaisiksi ja yhteistyökykyisiksi lapsiksi ja nuoriksi, joilla on terve itsetunto.

Madekosken ja Heikkilänkankaan koulukirjastot toimivat Oulun eteläisen alueen mallikoulukirjastoina. Koulumme on mukana myös KiVa-koulu -hankkeessa, joka vähentää ja ennaltaehkäisee koulukiusaamista. Koulumme on tehnyt useiden vuosien ajan tiivistä yhteistyötä esi- ja alkuopetuksen kanssa.