Siirry suoraan sisältöön

Koulun opetussuunnitelma Koulun opetussuunnitelma

Oulun kaupungin OPS-polut: http://www.ouka.fi/opetussuunnitelma

 

Madekosken koulun arvoperusta Oulun kaupungin arvojen alla:

Reiluus:

Kohtelemme kaikkia omana itsenään ja yhtä tärkeinä. Harjoittelemme eri vuorovaikutustilanteissa toistemme huomioimista ja erilaisuuden kunnioittamista, esimerkiksi KiVa-koulutunneilla. Pyrimme kodin ja koulun välillä toimivaan yhteistyöhön ja molemminpuoliseen kunnioitukseen. Koulullamme toimii koti-koulutoimikunta. 

Rohkeus:

Kannustamme ja ohjaamme oppilaita tunnistamaan omia vahvuuksiaan sekä hyödyntämään ja kehittämään niitä edelleen. Hyödynnämme monipuolisia työskentelytapoja ja oppimisympäristöjä oppilaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Rohkaisemme ja ohjaamme oppilaita luovuuteen ongelmien ratkaisemisessa.

Vastuullisuus:

Vahvistamme omalla toiminnallamme yksilön, yhteisön ja ympäristön hyvinvointia. Ohjaamme oppilaita tunnistamaan erilaisia tunteita ja ilmaisemaan niitä toiset huomioiden. Syvennämme oppilaiden luontosuhdetta viemällä opetus- ja oppimistilanteet konkreettisesti luontoon. Huomioimme Madekosken alueen vahvan yhteisöllisyyden ja perinteet. Toimimme Turkansaaren ulkomuseon kummikouluna. Koulussamme toimii oppilaskunta, joka osallistuu koulumme toiminnan kehittämiseen.

 

Madekosken koulun oppimiskäsitys:

Ohjaamme oppilaita omatoimiseen ja uteliaaseen toimintatapaan. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Ryhmätilanteissa oppilas oppii arvioimaan omaa toimintaansa muiden antaman palautteen pohjalta. Kannustamme oppilaita ottamaan vastuuta oppimisestaan ja luottamaan itseensä. Huomioimme erilaiset oppimistyylit hyödyntäen monipuolisia työskentelytapoja ja oppimisympäristöjä.