Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaan vuosittain. Lääkärintarkastukset ovat osa laajaa terveystarkastusta, joka tehdään 1., 5., ja 8.-luokan oppilaille. Oppilaan huoltajat kutsutaan mukaan laajaan terveystarkastukseen. Opettajan palaute oppilaan koulunkäynnistä on osa laajaa terveystarkastusta.

Lapsen sairastuessa ilmoittakaa opettajalle hänen poissaolostaan. Kouluterveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä tarvittaessa selvitystä työnantajalle alle 10 -vuotiaan lapsen hoitamista tai hoidon järjestämistä varten. Mikäli sairaustapauksissa tarvitsette lääkäriaikaa, varatkaa se omalta terveysasemalta.

Mikäli lapsellanne on jokin jatkuva lääkitys tai sairaus, joka on tärkeää huomioida koulussa, ilmoittakaa siitä lapsen opettajalle. Tarvittaessa tehdään kodin ja koulun yhteistyössä oppilaan lääkehoitosuunnitelma, jossa sovitaan hoidon toteutumisesta koulupäivän aikana.

Koulutapaturmissa ensiavun antaa kouluterveydenhoitaja, opettaja tai muu koulun henkilökuntaan kuuluva. Oppilaan jatkohoito tapahtuu omalla terveysasemalla tai oys:n yhteispäivystyksessä. Vanhempiin otetaan yhteyttä mahdollisimman pian, minkä vuoksi on tärkeää että kouluterveydenhuollossa on ajan tasalla olevat huoltajien yhteystiedot.

Koululaiset ovat vakuutettu koulumatkalla ja koulussa sattuvien tapaturmien varalta. Tapaturman sattuessa varmistakaa, että koulussa on tehty tapaturmailmoitus vakuutusyhtiölle. Vapaa-ajan tapaturmien ja sairastuneen lapsen hoidon järjestäminen ovat vanhempien vastuulla.

Kouluterveydenhoitaja

Eija Käräjäoja

p. 044-7034604

Madekosken koululla tiistaisin

Heikkilänkankaan koululla perjantaisin