Opetussuunnitelma ja oppiaineet

Opetussuunnitelma ja oppiaineet

Näillä Opetussuunnitelma ja oppiaineet -sivuilla voit tutustua tarkemmin Madekosken koulun opetussuunnitelmaan ja eri oppiaineiden opiskeluun.

Sisältöihin pääset sivun vasemmassa reunassa olevien linkkien kautta.

Valtakunnallinen OPS-työ on parhaillaan käynnissä. Sen jälkeen kaupungit ja koulut uusivat omat opintosuunnitelmansa. Perusopetuslakiin vastikään tulleiden muutosten myötä koulumme on tehnyt yhteisen OPS:n luvun neljä sekä muutoksia lukuun kahdeksan. Koulujen vanhoista opintosuunnitelmista on poistettu ne osiot, jotka luku neljä korvaa. Luvussa neljä käsitellään lähinnä oppimisen tukea.