Oppilaskunta

Oppilaskunnan hallitukseen valitaan jokaiselta Madekosken yksikön 3.-6.-luokalta kaksi jäsentä. Valinnan suorittavat oppilaat äänestämällä. Oppilaskunta ja oppilaskunnan hallitus osallistuu koulun toiminnan suunnitteluun ohjaajien opettajien opastamana.

Ohjaavana opettajana toimii Jaakko Kauppi.