In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Kohderyhmä Kohderyhmä

Ohjaushankkeen kohderyhmänä ovat kaikki Oulussa asuvat oppivelvollisuusiän ylittäneet 16 - 25-vuotiaat maahanmuuttajanuoret.

Erityisesti hanke keskittyy vailla työ- tai opiskelupaikkaa oleviin nuoriin, jotka ovat syrjäytymisuhan alla. Ohjauksen lähtökohtana ovat nuoren yksilölliset tarpeet, mahdollisuudet ja mielenkiinnon kohteet.

Tarjoamme nuorille henkilökohtaista ohjausta ja ryhmäohjausta. Ohjaukseen osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Ohjaus toimii non-stop -periaatteella, eli nuori voi hakeutua ohjaukseen milloin tahansa. Hankkeen tarjoamaa ohjauksen määrää ja kestoa yksilöä kohden ei ole rajoitettu. Jokaiselle maahanmuuttajanuorelle tarjotaan ohjausta hänen yksilöllisen tarpeensa mukaan. Nuori voi olla ohjaussuhteessa tarvittaessa koko hankkeen ajan

Henkilökohtainen ohjaus
 
Henkilökohtaisen ohjauksen tavoitteena on tukea nuorta ja lisätä hänen itsetuntemustaan, jotta hän löytäisi itselleen mielekkään koulutus- ja työelämänpolun. Tällä pyritään ehkäisemään nuorten syrjäytymistä suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja edistämään heidän siirtymistään työelämään. Kannustamme nuoria tähtäämään koulutuspolulla tutkinnon suorittamiseen.

Ryhmäohjaus

Hankkeessa tarjotaan myös ryhmäohjausta, joka toteutetaan yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa. Ryhmäohjausta voidaan tarjota  myös muille toisen asteen koulutusta järjestäville tahoille kysynnän mukaan. Ryhmäohjauksessa tavoitteena on parantaa nuoren valmiuksia jatko-opintoihin.

Ryhmäohjauksessa käydään läpi seuraavia mm- aihekokonaisuuksia: oppimaan oppiminen, itsetuntemus, suomalainen koulutusjärjestelmä, tiedonhankintataidot sekä työelämätaidot. Ryhmäohjauksen aikana tehdään tutustumiskäyntejä oppilaitoksiin ja työpaikkoihin sekä tutustutaan Oulun kaupungin tarjoamiin palveluihin.

Voimme tarjota ryhmänohjausta myös muille aiheesta kiinnostuneille organisaatioille. Ota tarvittaessa yhteyttä projektipäällikköön.

Päivystysaika
 
Päivystysaikamme on maanantaisin klo 14-16. Muina aikoina nuori voi sopia tapaamisajan ohjaajan kanssa (ks. yhteystiedot).