In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Ohjausmalli Ohjausmalli

Hankkeessa kehitetään maahanmuuttajanuorten
ohjauspalvelumalli, joka hankkeen päätyttyä jatkaa toimintaansa
osana Oulun kaupungin palveluita.
Ohjauspalvelun tehtävä on tukea nuorta valintatilanteissa
erityisesti koulutuspolun nivelvaiheissa.

Ohjautuminen oikean tasoiseen ja nuoren tarpeita vastaavaan koulutukseen on olennaista ehjän ja tavoitteellisen koulutuspolun mahdollistumiseksi. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on luoda nuorelle realistinen koulutuspolku hänen lähtökohdista ja mielenkiinnon kohteista käsin.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Nivelvaiheyhteistyö

Maahanmuuttajanuorten ohjaushanke on luomassa Ouluun uudenlaista tiedonsiirtokäytäntöä niiden oppilaitosten välille, jotka tarjoavat opetusta maahanmuuttajanuorille.

Tähän tiedonsiirtokäytäntöön on Turun ammatti-instituutin Maahanmuuttajanuorten Vaskooli -hanke tarjonnut MANOlle tiedonsiirtolomakkeistot, käytänteet sekä mallin vastuutahojen määrittelemisestä.

Vuoden 2010 aikana Oulussa ollaan perustettu nivelvaihetiimi, jonka malli on otettu Turusta. Nivelvaihetiimin tehtävänä on kehittää ja tehostaa koulutuksen nivelvaiheen ohjaustyötä siten, että opintojen keskeyttämisen ja opiskelijoiden syrjäytymisen riski pienenee.

Hankkeessa perustetun yhteistyöryhmän ja nivelvaihetiimin myötä maahanmuuttajien koulutusta järjestävät tahot ja viranomaiset tekevät sujuvaa yhteistyötä erityisesti tiedonsiirrossa.  Nuorten  syrjäytymistä pyritään ehkäisemään siten, että MANO hankkeessa on tieto ilman koulutuspaikkaa jäävistä maahanmuuttajanuorista. Hankkeessa pyritään aktivoimaan näitä nuoria hakeutumaan koulutuksen piiriin.

Nivelvaihetiimissä on edustettuna kaikki keskeiset oululaiset oppilaitokset, jotka tarjoavat maahanmuuttajille kohdennettua opetusta.

Nivelvaiheiden tiedonsiirtokäytänteet otetaan käyttöön oululaisissa oppilaitoksissa vuoden 2011 alusta lähtien ja kohderyhmänä ovat alle 25-vuotiaat maahanmuuttajanuoret.

Turun ammatti-instituutin Maahanmuuttajanuorten Vaskooli -hanke on hyvien käytänteidensä kautta vaikuttanut voimakkaasti Oulun kaupungin maahanmuuttajanuorten ohjaushankkeeseen. Maahanmuuttajanuorten Vaskooli-hankkeen loppujulkaisun ja muut mielenkiintoiset materiaalit löydät alla olevasta linkistä.

www.vaskooli.fi/maahanmuuttajat