In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Lisää sivun otsikko tähän Lisää sivun otsikko tähän

MANO-hankkeen toimintojen vakiinnuttamista Oulun kaupungin peruspalveluiksi hankkeen jälkeen on suunniteltu hankkeen aloittamisesta saakka. Hankkeessa on kartoitettu eri vaihtoehtoja siitä, mihin hanketoiminnot parhaiten istuisivat hankkeen loppumisen jälkeen. Loogisimmaksi ja toimivimmaksi paikaksi on valikoitunut nuorisoasiankeskuksen etsivä nuorisotyö. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

 
Etsivän  työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden  ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle  varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. MANO-hankkeen käyttämät toimintatavat nuorten kohtaamiseen ja ohjaamiseen  ovat hyvin paljon samantyyppiset. Maahanmuuttajanuorten ohjaajalla tulee olla henkilöön liittyvää tietotaitoa  ja ymmärrystä muun muassa sopeutumisprosessista uuteen kulttuuriin, kielitaidon merkityksestä, turvapaikanhaku-prosessista,  traumatisoitumisen vaikutuksesta yksilön toimintakykyyn, sosiaalisen verkoston puuttumisesta  sekä ymmärryksen puutteesta suomalaisesta yhteiskunnasta, koulutusjärjestelmästä ja työelämästä.  Neuvottelut loppusijoittamisesta aloitettiin todenteolla vuoden 2011 alussa, jotta tarvittavat lisäresurssit  voitaisiin sisällyttää kaupungin talousarvioon hyvissä ajoin. Neuvottelukierros MANO-hankkeen toimintojen vakiin nuttamisesta Oulun kaupunkiin hankkeen jälkeen aloitettiin hankkeen vastuullisen johtajan Seija Karvosen (vs. johtaja, Erityisen tuen keskus, opetustoimi) kanssa tammikuussa 2011. Seuraavaksi hanke esiteltiin opetuslautakunnassa  2.3.2011 ja samalla nostettiin esiin loppusijoitusasiat. Nuorisotoimen kanssa käynnistettiin loppusijoitusneuvottelut  keväällä 2011. Alustavien tiedustelujen jälkeen projektipäällikkö kävi esittelemässä hanketoimintojen sijoittumista  kaupungin nuorisopuolen palveluihin Oulun kaupungin nuorisotoimen johtotiimille 12.4.2011. Johtotiimin  näyttäessä vihreää valoa hanketoimintojen jatkumiselle nuorisotoimen alla, loppusijoitusasioita esiteltiin apulaiskaupunginjohtaja  Sinikka Salolle 21.4.2011.
 
Tavoitteena on, että MANO-hankkeen ohjauspalvelut vakiinnutetaan osaksi Oulun kaupungin palveluita  vuoden 2013 aikana. Oulun kaupungissa on kuitenkin meneillään laaja organisaatiouudistus, jossa muun muassa  hallintorajoja muutetaan. MANO-hankkeen kannalta  käynnissä oleva kuntaliitosprosessi hankaloittaa  esimerkiksi oikean marssijärjestyksen selvittämistä:  keneltä johtajalta ja missä aikataulussa  hankkeen loppusijoitusta voi varmistaa? Kun hanke  on määräaikainen – ja kaupunginkokoisen organisaation  näkökulmasta lyhytaikainen – MANO-hankkeen toimintojen ja tulosten jatkuvuuden varmistaminen  on saatava päätösvaltaisten uuden Oulun  viranhaltijoiden asialistalle ennen hankkeen päättymistä.  Riskinä on, että jos hanke päättyy ennen kuin  mitään ratkaisuja saadaan tehtyä, hankkeesta saatavaa  hyötyä ei voida sisällyttää kaupungin palveluihin.
 
MANO-hankkeen tavoitteena on saada yksi  lisäresurssi etsivän nuorisotyön tiimiin. Henkilö ottaisi  hoitaakseen MANO-hankkeen aikana kehitetyn  maahanmuuttajanuorten ohjauspalvelun sekä yhteistyön  ylläpitämisen ja kehittämisen. Tämä lisäresurssi  pyritään saamaan pysyväksi palveluksi Oulun kaupunkiin  siten, että hankkeen päättymisen jälkeen ohjaukseen  ei tulisi katkoa vaan nuorten ohjaus jatkuisi katkeamatta.
 
Vuosi 2013
 
Hankkeen hienosti alulle saattama työ saa onneksi jatkoa, sillä 7.2.2013 Oulun kaupungin  sivistys- ja kulttuurilautakunta päätti kokouksessaan, että hankkeen toiminnot  vakiinnutetaan osaksi Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluita.  Näin maahanmuuttajanuorten ohjaus jatkuu hankkeen jälkeen Oulun kaupungin  peruspalveluna sijoittuen osaksi kaupungin etsivää nuorisotyötä. Siellä yksi ohjaaja  tulee jatkamaan MANOn kehittämää ohjaustyötä 1.10.2013 alkaen. Ohjaaja  tulee keskittymään erityisesti maahanmuuttajanuorten yksilöohjauksiin sekä yhteistyöverkoston  koordinoimiseen.