In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Lisää sivun otsikko tähän Lisää sivun otsikko tähän

MANO-hankkeen toimintojen vakiinnuttamista Oulun kaupungin peruspalveluiksi hankkeen jälkeen on suunniteltu hankkeen aloittamisesta saakka. Hankkeessa on kartoitettu eri vaihtoehtoja siitä, mihin hanketoiminnot parhaiten istuisivat hankkeen loppumisen jälkeen. Loogisimmaksi ja toimivimmaksi paikaksi on valikoitunut nuorisoasiankeskuksen etsivä nuorisotyö. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

 
Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. MANO-hankkeen käyttämät toimintatavat nuorten kohtaamiseen ja ohjaamiseen ovat hyvin paljon samantyyppiset. Maahanmuuttajanuorten ohjaajalla tulee olla henkilöön liittyvää tietotaitoa ja ymmärrystä muun muassa sopeutumisprosessista uuteen kulttuuriin, kielitaidon merkityksestä, turvapaikanhaku-prosessista, traumatisoitumisen vaikutuksesta yksilön toimintakykyyn, sosiaalisen verkoston puuttumisesta sekä ymmärryksen puutteesta suomalaisesta yhteiskunnasta, koulutusjärjestelmästä ja työelämästä. Neuvottelut loppusijoittamisesta aloitettiin todenteolla vuoden 2011 alussa, jotta tarvittavat lisäresurssit voitaisiin sisällyttää kaupungin talousarvioon hyvissä ajoin. Neuvottelukierros MANO-hankkeen toimintojen vakiinnuttamisesta Oulun kaupunkiin hankkeen jälkeen aloitettiin hankkeen vastuullisen johtajan Seija Karvosen (vs. johtaja,Erityisen tuen keskus, opetustoimi) kanssa tammikuussa 2011. Seuraavaksi hanke esiteltiin opetuslautakunnassa 2.3.2011 ja samalla nostettiin esiin loppusijoitusasiat. Nuorisotoimen kanssa käynnistettiin loppusijoitusneuvottelut keväällä 2011. Alustavien tiedustelujen jälkeen projektipäällikkö kävi esittelemässä hanketoimintojen sijoittumista kaupungin nuorisopuolen palveluihin Oulun kaupungin nuorisotoimen johtotiimille 12.4.2011. Johtotiimin näyttäessä vihreää valoa hanketoimintojen jatkumiselle nuorisotoimen alla, loppusijoitusasioita esiteltiin apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salolle 21.4.2011.
 
Tavoitteena on, että MANO-hankkeen ohjauspalvelut vakiinnutetaan osaksi Oulun kaupungin palveluita vuoden 2013 aikana. Oulun kaupungissa on kuitenkin meneillään laaja organisaatiouudistus, jossa muun muassa hallintorajoja muutetaan. MANO-hankkeen kannalta käynnissä oleva kuntaliitosprosessi hankaloittaa esimerkiksi oikean marssijärjestyksen selvittämistä: keneltä johtajalta ja missä aikataulussa hankkeen loppusijoitusta voi varmistaa? Kun hanke on määräaikainen – ja kaupunginkokoisen organisaation näkökulmasta lyhytaikainen – MANO-hankkeentoimintojen ja tulosten jatkuvuuden varmistaminen on saatava päätösvaltaisten uuden Oulun viranhaltijoiden asialistalle ennen hankkeen päättymistä. Riskinä on, että jos hanke päättyy ennen kuin mitään ratkaisuja saadaan tehtyä, hankkeesta saatavaa hyötyä ei voida sisällyttää kaupungin palveluihin.
 
MANO-hankkeen tavoitteena on saada yksi lisäresurssi etsivän nuorisotyön tiimiin. Henkilö ottaisi hoitaakseen MANO-hankkeen aikana kehitetyn maahanmuuttajanuorten ohjauspalvelun sekä yhteistyön ylläpitämisen ja kehittämisen. Tämä lisäresurssi pyritään saamaan pysyväksi palveluksi Oulun kaupunkiin siten, että hankkeen päättymisen jälkeen ohjaukseen ei tulisi katkoa vaan nuorten ohjaus jatkuisi katkeamatta.
 
Vuosi 2013
 
Hankkeen hienosti alulle saattama työ saa onneksi jatkoa, sillä 7.2.2013 Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta päätti kokouksessaan, että hankkeen toiminnot vakiinnutetaan osaksi Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluita. Näin maahanmuuttajanuorten ohjaus jatkuu hankkeen jälkeen Oulun kaupungin peruspalveluna sijoittuen osaksi kaupungin etsivää nuorisotyötä. Siellä yksi ohjaaja tulee jatkamaan MANOn kehittämää ohjaustyötä 1.10.2013 alkaen. Ohjaaja tulee keskittymään erityisesti maahanmuuttajanuorten yksilöohjauksiin sekä yhteistyöverkoston koordinoimiseen.