In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Usein kysyttyä Usein kysyttyä

1. Tarjoaako projekti ohjausta myös yli 25-vuotiaille?

Projektin kohderyhmänä ovat 16 – 25 -vuotiaat nuoret eikä ohjausta voida tarjota tätä nuoremmille tai vanhemmille.

2. Voiko turvapaikanhakija saada ohjausta?

Turvapaikanhakijatkin voivat tarvittaessa saada ohjausta, mutta hankkeen ohjauksesta hyötyvät eniten jo oleskeluluvan saaneet nuoret.

3. Onko ohjauksessa mahdollisuutta käyttää tulkkia?

Ohjaus tapahtuu pääsääntöisesti suomen kielellä, mutta tarpeen vaatiessa voimme käyttää henkilökohtaisessa ohjauksessa myös tulkkia.

4. Saako projektiin osallistumisen ajalta kotoutumistukea?

Hanke ei tarjoa kokopäiväistä koulutusta, joten hankkeen ohjaukseen osallistuminen ei anna oikeutta kotoutumistukeen tai työmarkkinatukeen. Ohjaus ei myöskään poista oikeutta, jos kotoutumistukea saa jonkin muun koulutuksen tai työharjoittelun perusteella. Ohjaukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

5. Ketkä voivat osallistua ryhmäohjaukseen?

Ryhmäohjausta järjestetään yhteistyössä Oulun aikuislukion ja Pohjola-opiston kanssa. Ryhmäohjaukseen voivat osallistua ensisijaisesti koulujen oppilaat, mutta jos ryhmässä on tilaa, niin aikuislukion kanssa järjestettävään ohjaukseen voivat osallistua myös muut.

6. Kuinka monta tuntia ohjausta voi saada?

Ohjauksen tuntimäärää ei ole rajattu, vaan jokaiselle tarjotaan ohjausta yksilöllisen tarpeen mukaan. Pisimmillään nuori voi saada ohjausta koko hankkeen ajan.

7. Voiko ohjausta saada kurssin tai opiskelujen aikana?

Ohjausta annetaan erityisesti opintojen tai kurssien nivelvaiheissa, mutta jos nuori kokee tarvitsevansa koulun tarjoaman ohjauksen lisäksi lisäohjausta, on hänellä mahdollisuus saada sitä hankkeen kautta.

8. Minkälaisiin asioihin ohjausta saa?

Ohjaus keskittyy nuoren koulutus- ja urapolun suunnitteluun. Voimme tukea nuorta myös muissa asioissa ohjaten hänet oikealle auttavalle taholle.

9. Tehdäänkö ryhmäohjauksen aikana vierailuja ja tutustumiskäyntejä?

Ryhmäohjauksessa järjestämme vierailuja oppilaitoksiin ja työpaikoille sekä kutsumme vierailijoita kertomaan omista opinnoista ja töistä. Myös pelkästään yksilöohjaukseen osallistuvat voivat ottaa osaa vierailuihin.
 
10. Loppuuko nuorten ohjaus, kun hanke loppuu?

Hankkeen tavoitteena on luoda Ouluun pysyvä ohjausmalli. Ohjauksen on tarkoitus jatkua pysyvänä palveluna hankkeen jälkeen.