Mäntylä-Snellmanin päiväkoti

 • Postiosoite postal Snellmanintie 2 90150 Oulu
 • Puhelin Päiväkodin johtaja Eija Salmi cell 044 703 5457
 • Aukioloajat 6.30–17.00 (arkipäivisin)
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Tervetuloa päiväkotiimme -logo
 

 

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Yhteystiedot

Mäntylä-Snellmanin päiväkoti 

Snellmanintie 2
90150 Oulu


Ryhmät

 • Neulaset p. 044 703 5458
 • Naavaset p. 044 703 5460
 • Kaarnaset p. 044 703 5534
 • Käpyset p. 044 703 5464
 • Snellmanit p. 044 703 6435
 • Eskarit p. 044 703 5459
 • Räsit - saamenkielen varhaiskasvatus ja kotikielen opetus p. 050 597 6713

Päiväkodin johtaja

Eija Salmi
p. 044 703 5457
eija.salmi@ouka.fi

Varajohtaja

Jenni Pasma
p. 050 344 2384
jenni.pasma@ouka.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Minna Sulasalmi
p. 040 763 0559
minna.sulasalmi@ouka.fi

Ryhmät

Meillä 1–6-vuotiaiden varhaiskasvatus ja esiopetus muodostavat yhtenäisen toiminnallisen hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuuden.

Suunnittelemme ja arvioimme toimintaamme säännöllisesti yhdessä. Yhteisöllisyys näkyy päivittäisessä toiminnassamme. Henkilökunnan erityisvahvuudet hyödynnämme luovasti ja rohkeasti.

Jokaisella lapsella on oman kotiryhmän sisällä oma pienryhmä, josta vastaa oma nimetty lastentarhanopettaja tai lastenhoitaja. Pienryhmien toiminta pohjautuu yhteistoiminnalliseen työtapaan eri ryhmien välillä. Pienryhmätyöskentely on keskeinen työskentelytapamme.

Neulaset

1–2-vuotiaat, kokopäiväryhmä
Snellman-talon 1. kerros

Käpyset

2-4-vuotiaiden sisarusryhmä
Snellmantalon 1. kerros

Naavaset

4-vuotiaat, kokopäiväryhmä
Snellmantalon 2. kerros

Kaarnaset

5-vuotiaat
Snellmantalon 3. kerros


 

Saamen kielinen kokopäiväryhmä Räsit (sisältää kielipesän)

Saamenkielinen varhaiskasvatus on tarkoitettu 2–6-vuotiaille saamenkielisestä perheestä tuleville lapsille.  

Esiopetusryhmät

Esiopetus - Eskarit ja Snellmanit

6-vuotiaat, kokopäiväryhmät
Mäntylä-talo

Oulun kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma (pdf)

Mäntylän esiopetuksessa opitaan leikkien, liikkuen, tutkien ja itseään ilmaisten. Esiopetuksessa harjoitellaan, opetellaan, vahvistetaan, tuetaan, kannustetaan ja oivalletaan, ymmärretään ja opitaan. Esiopetus on elinikäisen oppimisen alkutaivalta.

Mäntylän esiopetus on toiminnallista

Tärkeimmät tavoitteet löytyvät tunnetaidoista, sosiaalisista taidoista ja vuorovaikutustaidoista

 • Tunteista kertominen, niiden tunteminen ja itsehillinnän kehittäminen
 • Kaveri- ja leikkitaidot
 • Kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen
 • Eskarit omaksuvat uusia tietoja ja taitoja vuorovaikutuksessa muiden lasten, aikuisten ja koko lähiympäristön kanssa

Tärkeää on ilo, yhdessäolo ja kaveruus. Esiopetus on toimintaa ryhmässä ryhmän jäsenenä. Tärkeää on oma tekeminen, taitamisen tunne, luottamus omiin mahdollisuuksiin.

Eskarit osallistuvat toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Toiminnan ja opetuksen lähtökohtana ovat jokaisen eskarin aiemmat kokemukset ja osaaminen sekä kiinnostuksen kohteet. Tärkeintä on, miksi ja miten lapsi toimii ja työskentelee kuin mikä on lopputulos.

Herätetään halu oppia uutta. Toiminnallinen äidinkieli ja matematiikka on leikin kautta oppimista. Eskarit valmistavat esiopetusvuoden aikana itse oman eskarikirjansa. Oppimisympäristö on monipuolinen ja muunneltava.

Lähiyhteistyö Lintulammen koulun kanssa

Syksyisissä esi- ja alkuopettajien tapaamisissa suunnittelemme yhteiset tapaamiset ja yhteistyömuodot. Mäntylän kaikki eskarit osallistuvat kouluretkipäiviin, vaikka he aloittaisivat koulun ekaluokan jossain muussa koulussa.

 

Päiväkotimme

Mäntylä-Snellman päiväkoti toimii kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa vuonna 1935 rakennetussa lastensairaalarakennuksessa (Snellman-talo) sekä sairaalan henkilökunnalle rakennetussa asuntolassa (Mäntylä-talo).

Snellman-talossa toimii viisi 0–5-vuotiaiden lasten kokopäiväryhmää, saamen kielen kerho ja saamen kielen kokopäiväryhmä sekä avoimen varhaiskasvatuksen leikkikouluryhmät.

Mäntylä-talossa toimivat 6-vuotiaiden esiopetusryhmät, sekä 5-vuotiaiden ryhmä. Mäntylässä toimii päivittäin n. 180 lasta. Henkilöstöä koko yksikössä on kaiken kaikkiaan 35.Yksikkömme sijaitsee luonnonläheisellä paikalla. Piha-alueet ovat turvalliset ja tilavat, jotka innostavat lapsia leikkimään ja liikkumaan. Pihoja ympäröi mäntymetsä, joka antaa mahdollisuuden lapsen luontaiseen liikkumiseen ja tutkimiseen. Metsä antaa monipuolisia ja haasteellisia elämyksiä ja kokemuksia lapsille.

Toimintamme suunnittelua ja toteutusta ohjaa Vihreä lippu -ohjelma. Se on kestävän kehityksen ohjelma, jossa yhdistyvät ympäristökuormituksen vähentäminen, kestävän kehityksen kasvatus ja lasten osallisuus.

Toimintasuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma

Noudatamme toiminnassamme valtakunnallista ja Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa.

 

Mäntylä-Snellmanin päiväkodin toimintasuunnitelma 2019 - 2020 (pdf)

 

Mäntylän laulu

On lapsista tehty paljon lauluja
erilaisia tarinoita, juttuja
tämä laulu kertoo Mäntylästä
jossa yhdessä kaikki toimitaan
päiväkoti sekä kerhot
saman katon alle mahdutaan.

On tämä meille tärkee juttu
täällä jokainen on tuttu
me kavereita olla
toisillemme tahdotaan.

On meistä mukavaa uusia asioita oppia
tehdä yhdessä, kokeilla ja tutkia
luonnon ääniä, lintuja kuunnella
metsän raikasta tuoksua tuntea
meren rannalla joskus kulkea
ja elämästä nauttia.

On tämä meille tärkee juttu
täällä jokainen on tuttu
me kavereita olla
toisillemme tahdotaan.

On luonnossa meille tärkeitä juttuja,
ovat linnut ja metsän puut meille tuttuja.
Roskiakaan maahan laita en,
ne lajittelen taitaen,
kestävän kehityksen saan sillä jatkumaan.

Lapsi elää yksikössämme samanaikaisesti kodin, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta lapsen kokonaisvaltaisen hyvän kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa. Mäntylän yksikön henkilöstö tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa osaltaan lapsen hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on luoda hyvä perusta elinikäiselle oppimiselle.

Vanhempainneuvosto

Yksikössämme toimii vanhempainneuvosto. Vanhemmilla on mahdollisuus kohdata toisiaan ja tutustua samassa elämäntilanteessa oleviin vanhempiin.

Vanhempainneuvostossa on vanhempien edustus jokaisesta päiväkodin ryhmästä sekä henkilöstön edustus. Puheenjohtajana toimii vanhempien edustaja ja sihteerinä henkilöstön edustaja.

Vanhempainneuvosto järjestää yhteisiä tapahtumia, sekä vapaamuotoista yhdessäoloa. Vanhempainneuvostotoiminta on yksikössämme aktiivista.

Vihreä lippu

Syksystä 2006 olemme olleet mukana kansainvälisessä Vihreä lippu -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on tuoda kestävän kehityksen periaatteet osaksi arkipäivän toimintaa itse tekemällä ja pohtimalla. Vihreässä lipussa yhdistyvät kestävän kehityksen ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen sekä taloudellinen näkökulma.

 Vihreä lippu -toiminnan kautta meille on muodostunut toimintaamme ohjaavat Mäntylän vihreät tavat:

 • Opettelen lajittelemaan oikein.
 • Huolehdin hyvin omista ja yhteisistä tavaroista ja välineistä.
 • Otan ruokaa sen verran kuin jaksan syödä.
 • Muistan sammuttaa valot poistuessani huoneesta.
 • Muistan sammuttaa sähkölaitteet käytön jälkeen.
 • Käytän vettä säästäen.
 • Suljen hanan käytön jälkeen.
 • Toimin vastuullisesti käyttäessäni lähiympäristössä olevia yhteisiä välineitä ja paikkoja.
 • Kerää roska päivässä – joka päivä.
 • Saan leikkiä rauhassa.

Kestävän kehityksen periaatteita noudatetaan yksikössämme mm. jätteiden lajittelun, kierrätyksen ja luontoa säästävien toimintojen kautta. Myös suvaitsevaisuus ja hyvä kaveruus kuuluvat kestävään kehitykseen. Ensimmäisen Vihreän lipun olemme saaneet toukokuussa 2007 ja nykyään olemme jo Kestävällä tasolla.

http://www.vihrealippu.fi/vl

Kolmen vuoden kiertoon perustuva teemallinen varhaiskasvatussuunnitelma (Kuva)

Mäntylän yhdessäolon säännöt (pdf)

Mäntylän kiusaamisenestosuunnitelma (pdf)

Mäntylä - osallisuuden portaat (pdf)

Saamenkielinen varhaiskasvatus ja kielipesätoiminta

Mäntylä-Snellmanin päiväkodin Rásit-ryhmässä järjestetään äidinkielistä varhaiskasvatus- ja kielipesätoimintaa pohjoissaameksi. Ráseissa tavoitteenamme on ylläpitää ja vahvistaa lasten yksilöllistä saamen kielen taitoa sekä tarjota lapsille laadukasta ja monipuolista varhaiskasvatusta.  Hyödynnämme toiminnassamme ohjattua pienryhmätoimintaa, jotta voimme huomioida lasten erilaiset kulttuuri- ja kielitaustat. Tavoitteenamme on auttaa lapsia suhtautumaan myönteisesti perheen kaksi- tai monikielisyyteen ja vahvistaa lasten saamelaista identiteettiä kaupungissa.  Toiminta-ajatuksemme on "minä saamelaisena Oulussa". Toimintamme pohjana on Oulun varhaiskasvatussuunnitelman lisäksi saamelainen varhaiskasvatussuunnitelma ja saamelainen kulttuuri onkin osa arkeamme.  Vaikka toimimme omana ryhmänämme Mäntylä-Snellmanin päiväkodissa, mielestämme on tärkeää, että saamen kieli ja saamelaiskulttuuri näkyvät koko päiväkodissa.

Äidinkielenään saamea puhuvien lasten kotikielenä on ainakin toisen vanhemman kanssa saame. Kielipesätoiminta on tarkoitettu lapsille, jotka eivät ennestään osaa saamea.  Kielipesässä lapsi oppii kielen kielikylpymenetelmää hyödyntäen. Suosittelemme, että lapset tulisivat mukaan kielipesätoimintaan alle 4-vuotiaina ja olisivat hoidossa vähintään 25 tuntia viikossa, jotta toiminnasta olisi mahdollisimman paljon hyötyä lapsen kielen kehittymiselle.  Rásien toiminta tarjoaa vahvan pohjan sekä äidinkielenään saamea puhuvan että kielipesätoimintaan osallistuvan lapsen saamen kielen kehittymiselle. Pyrimme läheiseen yhteistyöhön perheiden kanssa ja haluamme olla perheiden tukena kaksi- ja monikielisessä arjessa.

Lisätietoja toiminnasta ja hoitopaikan hakemisesta antaa saamelaisen varhaiskasvatuksen henkilökunta puh. 050 597 6713.

Mäntylä-Snellmana beaiveruovttu Rásit-joavkkus lea eatnigielatárabajásgeassinja giellabeassedoaibma davvisámegillii

Rásiin min ulbmilin lea sihke doalahit ja nannet mánáid individuála sámegielmáhtu ja fállat mánáide alladási ja máŋggabealat árabajásgeassima. Mánát buđaldit ja doibmet unna joavkkuin nie, ahte mii sáhttit váldit vuhtii mánáid earálágan gielladuogážiid. Min ulbmilin lea veahkehit mánáide positiiva gova bearraša guovtte- dahje máŋggagielatvuođas ja nannet mánáid sámi identitehta gávpogis. Min doaibmajurddan lea ”mun sápmelažžan Oulus”.  Doaimma vuođđun lea Oulu gávpoga árabajásgeassinplána lassin maid sámi árabajásgeassinplána ja sámi kultuvra leage oassi min árgabeaivvi. Vaikko mii doaibmat sierra joavkun Mäntylä-Snellmana beaiveruovttus, min mielas lea dehálaš ahte sámegiela ja –kultuvra oidnojit olles beaiveruovttus.

Eatnigielat mánát hupmet sámegiela ruovttus ainjuo nuppi vánhemiin. Giellabeassedoaibma lea oaivvilduvvon mánáide, geat eai vel máhte sámegiela. Giellabeasis mánná oahppá sámegiela giellalávguma bokte. Mii ávžžuhit, ahte mánát álggahivččet giellabeasis vuollel 4-jahkasazzan ja oassálasttášedje doibmii ainjuo 25 d/vahkus vai doaimmas livččii stuorimus vejolaš  ávki máná giellamáhtu ovdáneapmái. Rásiid doaibma fállá nana vuođu sihke eatnigielat ja giellabeassemánáid giellamáhtu ovdáneapmái. Mii viggat lagas ovttasbargui bearrašiiguin ja háliidit doarjut bearrašiid sin guovtte- ja máŋggagielat árgabeaivvis.

Lassedieđuid doaimmas ja dikšunbáikki ohcamis addet Rásiid bargit 050 597 6713.

Lukuintohanke ja lukuhöperö

Kuva toimii linkkinä Lukuintohankkeen julkisille nettisivuille.

 

Lukuhöperö–passi on kehitetty esiopetuksen kirjallisuuskasvatuksen työkaluksi Mäntylä-Snellman päiväkodissa yhteistyössä mm. Oulun yliopiston ja Oulun kaupunginkirjaston kanssa. Monipuolisten kirjalistojen ja kirjoihin liittyvien tehtävien avulla tutustutaan lasten kirjallisuuden eri lajeihin. Kirjavalintoja tehtäessä on yhtenä lähtökohtana ollut lasten itsesäätelytaitojen harjaannuttaminen. Keskeistä on lasten toiminnallisuuden ja osallisuuden sekä lukukokemuksen vuorovaikutteisuuden tukeminen.

Lukuhöperömateriaali

Sijainti kartalla: Mäntylä-Snellman päiväkoti kartalla

Verkkoasioinnin sivuilla

voit mm. hakea varhaiskasvatuspaikkaa.

Kasvatuksen ja koulutuksen tietosuoja

Lapsuus-sivusto

Palvelut, terveysasiat, neuvonta, tapahtumat ja kaikki lapsiperheen tärkeät asiat yhdessä osoitteessa.

Päiväkotimme ruokalistan löydät täältä.

Kuva Vihreästä Lipusta. Kuva toimii linkkinä Vihreän Lipun julkisille nettisivuille.

Katso varhaisuutiset
kuvaa klikkaamalla.

varhaisuutiset