Tekstin koko A- A+

Monikulttuurinen perehdytys

Meet Me! - Monikulttuurinen perehdytysopas on monipuolinen tietopaketti ja työkalu työyhteisöjen esimiehille, perehdyttäjille ja koko työyhteisölle maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden perehdyttämisen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Materiaali soveltuu hyödynnettäväksi kaikessa perehdytyksessä, koska jokainen perehdytysprosessi tulee suunnitella yksilöllisesti uuden työntekijän taustat ja tarpeet huomioiden. Tämän materiaalin painopiste on kuitenkin monikulttuurisuuden perehdytykselle asettamien vaatimusten huomioimisessa.

Voit liikkua oppaassa haluamassasi järjestyksessä siirtymällä suoraan siihen perehdytyksen vaiheeseen, josta kulloinkin tarvitset tietoa. Filmikelan kuvalla varustettuja pikkukuvia klikkaamalla voit katsella animaatioita kuhunkin perehdytyksen vaiheeseen liittyen.

Hyvin suunniteltu ja toteutettu perehdytys hyödyttää sekä uutta työntekijää että koko työorganisaatiota. Hyvällä perehdytyksellä annetaan tulijalle positiivinen kuva työpaikasta ja organisaatiosta, autetaan häntä omaksumaan mahdollisimman tarkoituksenmukaiset työ- ja toimintatavat ja samalla ennalta ehkäistään vaaratilanteita ja onnettomuuksia.

Parhaiten toimiva työyhteisö saavutetaan kaksisuuntaisella perehdytyksellä. Koko työyhteisö perehdytetään maahanmuuttajan kulttuuriin ja monikulttuurisuuteen ja maahanmuuttajataustainen työntekijä perehdytetään työhön, työtovereihin ja työkulttuuriin. Näin edistetään sekä uuden työntekijän että työyhteisön keskinäistä ymmärrystä ja kaikkien työtyytyväisyyttä.