Tekstin koko A- A+

Arviointikeskustelut

Animaatio palautekeskustelusta Säännölliset keskustelut perehdyttäjän kanssa auttavat uutta työntekijää täsmentämään työn tavoitteita ja arvioimaan omaa kehittymistä suhteessa siihen, mitä asioita on vielä opittava hallitsemaan. Perehdytyskeskusteluissa voidaan käyttää apuna lomaketta tai kysymyslistaa, jolta löytyvät perehdytyssuunnitelman mukaiset, kuhunkin vaiheeseen liittyvät tärkeät asiat.

Työsuhteen alussa käydään uuden työntekijän kanssa alkukeskustelu, jossa keskustellaan perehdytyksen tavoitteista. Perehdyttämisen merkityksestä, siihen liittyvistä henkilöistä ja heidän rooleistaan on hyvä keskustella varsin yksityiskohtaisesti. Samassa keskustelussa voidaan täydentää jo aiemmin valmistelu perehdytyssuunnitelma yhdessä uuden työntekijän kanssa.

Seuraava perehdytyskeskustelu olisi hyvä käydä viimeistään noin kuukauden kuluttua perehdytyksen alusta. Keskustelussa käydään läpi perehdytyksen onnistumista siihen saakka ja tarkennetaan samalla suunnitelmaa jatkon osalta. Keskusteluja on hyvä käydä tarpeen mukaan useamminkin. Varsinkin, jos on kyse virheiden korjaamiseen tähtäävän palautteen antamisesta maahanmuuttajataustaiselle työntekijälle, perehdyttäjän olisi parasta käydä tilanne läpi kahden kesken työntekijän kanssa. 

Perehdytyksen loppukeskustelussa arvioidaan koko perehdytysprosessia ja uuden työntekijän sen hetkistä tilannetta. Keskustelussa on hyvä ottaa huomioon kaikkien osapuolten näkemykset ja palautteet. Samalla on hyvä keskustella myös mahdollisista kehitysideoista, joita uudella työntekijällä voi olla.