Tekstin koko A- A+

Meet Me! -hankkeesta

Meet Me! – Monikulttuurinen perehdytysopas -sivusto on toteutettu osana Oamkin Täydennyskoulutuksen hallinnoimaa Meet Me! -hanketta. Hanke on toteutettu 1.8.2008-31.8.2010 ja sen rahoittajina ovat toimineet Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR) sekä Oulun kaupunki.

Meet Me! - Monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden johtaminen ja kohtaaminen -hankkeen tavoitteena on ollut kehittää esimiesten ja henkilöstön valmiuksia työskennellä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten ihmisten kanssa. Hankkeessa on järjestetty monimuotoisuuden johtamiseen ja kohtaamiseen valmentavaa koulutusta esimiehille, mentoreille ja työntekijöille ja tehty erilaisia kehitystehtäviä työpaikoille.

Meet Me! – Monikulttuurinen perehdytysopas -sivusto on toteutettu moniammatillisen työryhmän voimin. Käsikirjoituksen tekivät SUSACON- Monikulttuuriset koulutus- ja konsultointipalvelut Susanna Sakko ja Annukka Tihinen (Oamk). Tuotteen visuaalisen ilmeen suunnitteli Creado ja animaatiotuotannosta vastasi Mediabaari. Sisältöjen ideointiin ja kommentointiin on osallistunut koko tuotteistamisprosessin ajan tuotteistamisryhmä, johon kuuluivat Anni Ahtola (ODL), Riitta Engman (ODL) ja Shahnaz Mikkonen (Oulun kaupunki).