Tekstin koko A- A+

Jatkuva perehdytys

Uuden, maahanmuuttajataustaisen työntekijän perehdytyksessä jatkuvuus on erittäin tärkeää, koska uutta työkulttuuria on mahdoton oppia muutamassa päivässä tai viikossa. Kun työntekijä tulee toisesta maasta ja puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea, on erityisen tärkeää tukea häntä löytämään paikkansa työyhteisössä ja auttaa sitoutumaan työhön. Mentorointi onkin yksi hyvä tapa perehdyttää työntekijää pitkäjänteisesti.
 
Mentorointi on työskentelytapa, jossa kokeneempi työntekijä jakaa vastatulleelle omaa kokemustaan ja hiljaista tietoaan. Yritysmaailmassa mentorointia on käytetty pitkään yhtenä henkilöstön kehittämismenetelmänä. Mentorointi perustuu kahden ihmisen väliseen henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen. Se edistää erityisesti vastuun ottamista omasta oppimisesta. Parhaimmillaan molemmat mentorointisuhteen osapuolista oppivat toisiltaan. Mentoroinnissa yhdistyvät lisäksi oppimisen tehostaminen, kokemuksesta oppiminen ja osaamisen ja tiedon jakaminen.
 
Mentorointi ei ole välttämättä tuttua uudelle maahanmuuttajataustaiselle työntekijälle. Sen tarkoitus ja työskentelymenetelmät kannattaakin esitellä ja perustella hyvin tarkasti. Yleensä mentorointisuhteen alussa tehdään mentorointisopimus, jossa määritellään tavoitteet, toimintatavat, aikataulut ja teemat. Tärkeintä sopimusta tehdessä on, että molemmat tietävät vastuunsa, velvollisuutensa ja tehtävänsä mentorointiprosessissa.