Tekstin koko A- A+

Perehdytyksen suunnittelu

Animaatio työyhteisön valmentamisestaPerehdytyksen suunnitteluvaiheeseen kuuluu sekä työyhteisön valmentaminen että varsinainen perehdytyssuunnitelman tekeminen. Ennen kuin uusi työntekijä aloittaa tehtävässään, on esimiehen vastuulla tiedottaa hänestä työntekijöille sekä järjestää työyhteisön mukainen vastaanotto. Samalla sovitaan perehdyttäjistä ja aloitetaan valmistelemaan perehdyttämissuunnitelmaa. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä ja siinä huomioidaan sekä työyhteisön että perehdytettävän tarpeet ja mahdollisuudet.  

Kun työyhteisöön palkataan maahanmuuttajataustainen työntekijä, on hyvä välittää työyhteisölle perustiedot tulijan kulttuurista sekä valmentaa yhteisöä monikulttuurisuuteen liittyvistä asioista yleisemminkin. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi henkilökunnan kokouksessa tiedotus- ja keskustelutyyppisenä tilaisuutena. Lisäksi on hyvä tarjota tutustuttavaksi myös kirjallista materiaalia.

Perehdytyssuunnitelma on tärkeä osa perehdyttämistä ja se voidaan laatia monella tavalla. Siihen voidaan kirjata sekä yleiset että työntekijän yksilölliset työlle asetetut tavoitteet. Suunnitelman tulisi vastata ainakin seuraaviin kysymyksiin: Mitä tietoja, taitoja, asenteita ja valmiuksia uuden työntekijän on tarkoitus oppia? Se voidaan laatia yksilökohtaisesti joko kirjallisena tai sähköisenä ja koko organisaatiota tai jotain henkilöryhmää koskevaksi. Jo suunnitelmaa laadittaessa on hyvä miettiä ainakin alustavasti miten perehdytyksen tavoitteena olevia asioita perehdytysjakson päätteeksi arvioidaan.

Animaatio vastuuperehdyttäjän nimeämisestä

Perehdytyskansio tai muu vastaava materiaali on tärkeä apuväline perehdytyksen toteutuksessa. Se auttaa esimiehiä suunnittelemaan perehdytyksen niin, että on mahdollista huomioida toiminnassa myös maahanmuuttajataustaiset työntekijät. Materiaaliin kannattaa sisällyttää sellaisia asioita, joita esimies ja koko työyhteisö pitävät tärkeinä ja arvostavat. Materiaalin työstämisessä ja kokoamisessa kannattaa käyttää tukena jo valmiina olevia materiaaleja ja esimerkkejä ja muokata niistä työyhteisölle sopiva kokonaisuus. Perehdytysmateriaalin työstämisessä kannattaa huomioida se, että se on selkokielellä tehty, jotta myös maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden on helpompi ymmärtää sisältö.