Tekstin koko A- A+

Tietoa suomalaisesta työkulttuurista

Sen lisäksi, että työyhteisö perehdytetään uuden työntekijän kulttuuriin, on uusi työntekijä tärkeää tutustuttaa suomalaiseen työkulttuuriin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Uudelle, maahanmuuttajataustaiselle työntekijälle on hyvä antaa luettavaksi tietopaketti suomalaisesta työkulttuurista. Tämän voi olla selkokielinen teksti työkulttuurista ja tavoista, suomalaisesta viestinnästä, työsuhteesta ja työehdoista Suomessa, työmarkkinajärjestöistä, työsuojelusta ja työturvallisuudesta sekä yhdenvertaisuuslaista. Hyvä ja kattava esitys on esimerkiksi  Erilaisuus sallittu –oppaasta löytyvä "Tervetuloa suomalaiselle työpaikalle! Opas maahanmuuttajalle"! sivuilla 72-92 (linkki alla). Kukin työyhteisö voi halutessaan koostaa myös omanlaisensa esittelypaketin tärkeinä pitämistään asioista.

Erilaisuus sallittu. Perehdymme monimuotoisuuteen - käsikirja työhön perehdyttäjälle ja työyhteisölle. Päivi Vartiainen-Ora 2007 (pdf)