Tekstin koko A- A+

Työntekijän vastaanottaminen

Animaatio työntekijän vastaanottamisesta Maahanmuuttajataustaisen työntekijän perehdytyksessä vastaanottovaihe on erityisen tärkeä erilaisen kulttuuritaustan, työkulttuurin ja kielitaidon johdosta. Siksi vastaanotto tuleekin hoitaa mahdollisimman huolellisesti ja perusteellisesti. Uusi työkulttuuri, puutteellinen kielitaito ja valtaväestön asennoituminen uuteen työntekijään asettavat haasteita sekä uudelle maahanmuuttajataustaiselle työntekijälle että esimiehelle ja työyhteisöllekin. Vastaanottovaiheessa yksi tärkeimmistä perehdytyksen tehtävistä on luoda uudelle työntekijälle tunne, että hän on tervetullut uuteen työyhteisöönsä. Siksi onkin tärkeää perehdyttää koko työyhteisöä vastaanottamaan tulija. Hyviä epävirallisia sosiaalistamispaikkoja ovat vaikkapa kahvitauot ja ammattiosaston kokoukset.

Kun uusi työntekijä on otettu vastaan ja toivotettu tervetulleeksi, esitellään hänelle ainakin lähimmät työkaverit. Yleensä myös perehdytyksen aloituskeskustelu on hyvä käydä mahdollisimman pian uuden työntekijän aloitettua työnsä. Aloituskeskustelussa keskustellaan perehdytyksen merkityksestä, perehdytykseen liittyvistä henkilöistä ja heidän rooleistaan. Samassa tilaisuudessa tarkennetaan myös alustavasti täytettyä perehdytyssuunnitelmaa yhdessä uuden työntekijän kanssa. Työntekijän kanssa käydyssä keskustelussa on hyvä käyttää mahdollisimman selkeää kieltä ja välttää monimutkaisia tai vaikeaselkoisia käsitteitä. Hänen kanssaan on hyvä keskustella aivan konkreettisesti työpaikan tavoista, työn tekemisestä ja siitä mitä häneltä odotetaan.

Animaatio aloituskeskustelusta Aloituskeskustelussa voi olla hyvä käyttää tulkkia, varsinkin jos uusi työntekijä on ollut Suomessa alle neljä vuotta. Tulkin käyttömahdollisuudesta on hyvä ainakin keskustella työntekijän kanssa. Vaikka hänen kielitaitonsa olisi jo varsin hyvä, voi oudompien työelämään liittyvien käsitteiden ymmärtäminen silti olla hankalaa. Tulkin käyttö maksaa yleensä itsensä nopeasti takaisin lyhentämällä perehdytysprosessiin käytettyä aikaa ja auttamalla nopeammin alkuun työssä.