Tekstin koko A- A+

Työyhteisön valmentaminen

Animaatio työyhteisön valmentamisesta Kun työyhteisöön tulee uusi työntekijä eri kieli- ja kulttuurialueelta, on tärkeää perehdyttää koko työyhteisöä tulijaan ja hänen kulttuuriinsa. Tällainen kaksisuuntainen perehdytys hyödyttää kaikkia osapuolia ja edesauttaa avointa vuorovaikutusta.

Perehdytysprosessin olisikin hyvä alkaa koko työyhteisön perehdyttämisellä monimuotoisuuteen ja monikulttuurisuuteen. Jotta pystyisimme ymmärtämään muita kulttuureita ja erilaisia tapoja tehdä työtä, meidän on hyvä perehtyä ensin omaan kulttuuriimme ja tapaamme tehdä työtä. On hyvä pohtia, mitkä uskomukset, tavat ja arvot ohjaavat toimintaamme ja mitä suomalainen työkulttuuri oikeastaan pitää sisällään.

Kulttuuriin kuuluu osaltaan myös viestintä. Kun olemme kasvaneet tiettyyn viestintäkulttuuriin, pidämme sen oletuksia itsestäänselvyyksinä. Erilaisten viestintäkulttuurien tunteminen ja tunnistaminen auttaa välttämään väärinkäsityksiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Omien ennakkoluulojen tunnistaminen ja purkaminen auttavat saamaan ne hallintaan ja siirtämään ne pois tosiasioiden ja yksilöllisen kohtaamisen tieltä.

Monimuotoisuus tarkoittaa erilaisuuden hyväksymistä ja kunnioittamista itsessä ja muissa. Erilaisuuden kunnioittamista ja hyödyntämistä voimavarana voi opetella mm. tutustumalla kulttuurien peruseroihin, erilaisiin aikakäsityksiin ja uskontojen vaikutukseen arjessa. Kun uusi työntekijä sitten saapuu työyhteisöön, on henkilökunta paremmin varustautunut kohtaamaan ja ottamaan avoimin mielin vastaan maahanmuuttajataustaisen työntekijän.