In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Toiminta-ajatus Toiminta-ajatus

Päiväkotimme toiminta-ajatuksena on lapsen monipuolinen hoito ja kasvatus turvallisessa ja myönteisessä kasvuympäristössä.  Pyrimme toiminnallamme kiireettömyyteen ja iloiseen arkeen. Rajoja ja syliä on molempia tarjolla, jolloin lapsella on turvallinen olo.

Toimintamme painopistealueena on perheiden kasvatustyön ja vanhemmuuden tukeminen. Vuorovaikutuksen henkilökunnan, vanhempien ja lasten välillä haluamme rakentaa avoimeksi ja luottavaiseksi.

Tehdään yhdessä

Omahoitajuus

Omahoitaja huolehtii lapsen ja perheen perehdyttämisestä päiväkotiin ja huolehtii oman pienryhmänsä lasten perushoidosta, toiintatuokioista (esim. jumppa, kädentyöt) ja käy keskustelut vanhempien kanssa. Omahoitaja tekee kotivierailun perheen niin halutessa ja vierailun aikana laaditaan lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma.

Viidakkopäähineen tekoa
Projektityöskentely


Toimintakauden aikana on projekteja, joihin yhdistämme kaiken toiminnan monimuotoisesti. Projektien toteuttamisessa käytämme draamaa, leikkiä, kädentöitä, kuvaamataitoa, liikuntaa, äidinkieltä, musiikkia, matematiikkaa, ympäristökasvatusta, eettistä - ja uskontokasvatusta, kansainvälisyyskasvatusta, erityisopetusta ja perushoitoa.

 

Monikulttuurisuus


Päiväkotimme on monikulttuurinen, eli meillä on perheitä ja lapsia eri maista ja erilaisista kulttuureista. Kasvatamme lapsia suvaitsevaisuuteen ja erilaisuuden hyväksymiseen.

Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset perheet ovat tiiviissä yhteistyössä päiväkotimme kanssa. Järjestämme yhdessä esim. juhlia ja leivontahetkiä. Molemminpuolinen kulttuurintuntemus rikastuttaa arkeamme.

Krokotiili