9. luokka - Merikosken koulu - Oulun kaupunki

Oppilaanohjaus 9. luokalla Oppilaanohjaus 9. luokalla

Kurssit 1 – 6, 1 h /viikko

Sisällöt: Minne peruskoulun jälkeen?

- kerrataan suomalainen koulutusjärjestelmä ja toisen asteen koulutusvaihdot

- selvitetään omia vahvuuksia erilaisilla (ammatinvalinta)testeillä

- oululaiset oppilaitokset esittäytyvät

- työelämään tutustuminen

- yhteishaku

- opintojen rahoittaminen

- tiedonhaku opiskelumahdollisuuksista; hakuoppaat ja Internet

- työhallinnon  tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

 

Opinto-ohjauksessa 9. luokan tavoitteena on, että oppilas osaa arvioida itseään, omia vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan jatkokoulutukseen pääsemisessä. Oppilas arvioi omaa tietouttaan jatkokoulutuksesta ja työelämätietoudesta erillisellä lomakkeella kevätlukukauden alkuvaiheessa.

 

Henkilökohtaisen ja pienryhmäohjauksen alueita ovat jatkokoulutusratkaisun selkiinnyttäminen ja tekeminen, koulumenestyksen vaikutus jatkokoulutuspaikan saantiin, tehtyjen valintojen vaikutukset tulevaisuudessa ja nuoren itsenäistymisen tukeminen.