Ajankohtaista

< Takaisin

Kouluun ilmoittautuminen ja oppilaaksiotto

Huoltajan ei tarvitse enää ilmoittaa tulevaa ekaluokkalaistaan kouluun. Jokaiselle tulevalle ekaluokkalaiselle tehdään lähikoulupäätös osoitteen perusteella. Päätös koulupaikasta ilmoitetaan Wilmassa 21.1.2019.
 
Huoltaja voi kuitenkin hakea lapselleen koulupaikkaa myös muusta kuin lapselle osoitetusta lähikoulusta. Muuhun kuin lähikouluun haetaan 21.1.–3.2.2019 Wilmassa olevalla ”Hakemus muuhun kuin lähikouluun ensimmäiselle luokalle” -lomakkeella. Tällöin päätös koulupaikasta ilmoitetaan Wilmassa 15.3.2019.
 
Huoltajat saavat tarkemmat ohjeet Wilmasta ja lapsensa päiväkodista. Ohjeet on koottu myös kaupungin nettisivuille: https://www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/mihin-kouluun
 
Uusi Oulussa koulussa - perusopetuksen opas on luettavissa osoitteessa www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/kouluoppaat. Opas on verkossa sekä helposti selailtavana versiona että (tulostettavana) pdf-versiona. Oppaaseen on koottu kaikki huoltajien tarvitsema tieto esim. lähikoulun määräytymisestä, toiseen kouluun hakemisesta ja erikoisluokille hakemisesta.

Jakolinkki