In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Koti-koulutoimikunta Koti-koulutoimikunta

Toiminnan tavoitteita

  • Koti-koulutoimikunnan tehtävä on tukea ja kehittää kodin ja koulun välistä yhteistyötä

  • tuoda esille huoltajien näkemyksiä

  • kerätä ajatuksia ja ideoita koulutoiminnan ja opetusympäristön kehittämiseksi

  • kiinnittää huomiota koulutyössä ilmeneviin epäkohtiin

  • tukea opettajia sekä koteja nykypäivän kasvatustyössä

  • osallistua opetussuunnitelmatyöhön

 

Toimikunta on mukana myös järjestämässä erilaisia koulun toimintaa tukevia tapahtumia. Toimikunta vaikuttaa koulun ja kodin yhteistyöhön myös ehdottamalla vanhempainiltojen aiheita, valitsemalla luennoitsijoita jne. Toimikunnan kautta saadaan myös laajemmin esille vanhempien näkemyksiä ja toiveita koulua koskevissa asioissa. Vanhempia kannustetaan ottamaan aktiivisesti osaa kodin ja koulun välillä tehtävään yhteistyöhön, koska se vaikuttaa suuresti myös oman lapsen koulunkäyntiin. Koti-koulutoimikunnan vapaamuotoisia tapaamisia on muutaman kerran lukuvuodessa. Lisäksi vaihdamme ajatuksia sähköpostin välityksellä

 

Toimia ovat olleet mm.:

  • hyvinvointikysely oppilaille ja toimenpiteitä tulosten pohjalta
  • kouluruokakysely

  • stipendiasiat

  • yhteistyö koulun oppilashuoltoryhmän kanssa


 

Koti-koulutoimikunnassa ovat edustettuina 7.-9. luokkalaisten huoltajat

7. luokkalaisten huoltajien edustajat:

Sari Aho, Marianne IsolaJuha-Pekka Kuusirati, Anne Moilanen, Anu Montin ja Virpi Väisänen

 

8. luokkalaisten huoltajien edustajat:

Anna-Liisa Järvikivi, Kati Liikamaa-Pasma, Päivi Seppänen ja Hannele Lindeman 

 

9.luokkalaisten huoltajien edustajat:

Sari Harmoinen, Sirpa Puolakka ja Raija Ronkainen

 

Oppilaskunnan edustajat:

Tuomas Paasovaara 8D ja Nico Elomaa 8A

 

Henkilökunnan edustajana toimii Vuokko Palokangas

 

Toivotamme uudet jäsenet tervetulleiksi mukaan!

 

Lisää kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä löytyy vanhempainliiton sivuilta.

 

Koti-koulutoimikunnalle voi lähettää sähköpostia osoitteeseen 
merikoskenkotikoulutmk@eduouka.fi