Koti-koulutoimikunta Koti-koulutoimikunta

Toiminnan tavoitteita

  • Koti-koulutoimikunnan tehtävä on tukea ja kehittää kodin ja koulun välistä yhteistyötä

  • tuoda esille huoltajien näkemyksiä

  • kerätä ajatuksia ja ideoita koulutoiminnan ja opetusympäristön kehittämiseksi

  • kiinnittää huomiota koulutyössä ilmeneviin epäkohtiin

  • tukea opettajia sekä koteja nykypäivän kasvatustyössä

  • osallistua opetussuunnitelmatyöhön

Toimikunta on mukana myös järjestämässä erilaisia koulun toimintaa tukevia tapahtumia. Toimikunta vaikuttaa koulun ja kodin yhteistyöhön myös ehdottamalla vanhempainiltojen aiheita, valitsemalla luennoitsijoita jne. Toimikunnan kautta saadaan myös laajemmin esille vanhempien näkemyksiä ja toiveita koulua koskevissa asioissa. Vanhempia kannustetaan ottamaan aktiivisesti osaa kodin ja koulun välillä tehtävään yhteistyöhön, koska se vaikuttaa suuresti myös oman lapsen koulunkäyntiin. Koti-koulutoimikunnan vapaamuotoisia tapaamisia on muutaman kerran lukuvuodessa. Lisäksi vaihdamme ajatuksia sähköpostin välityksellä

Toimia ovat olleet mm.:

  • hyvinvointikysely oppilaille ja toimenpiteitä tulosten pohjalta
  • kouluruokakysely

  • stipendiasiat

  • yhteistyö koulun oppilashuoltoryhmän kanssa

Lisäksi koti-koulutoimikuntaa on vastannut koulukuvauksen kilpailutuksesta ja kuvaussopimuksen laatimisesta samoin kuin koulukuvaukseen liittyvistä käytännön järjestelyistä.

Koti-koulutoimikunnassa ovat edustettuina 1.-9. luokkalaisten huoltajat. Kuhan syksyn vanhempainilloissa on valittu uudet edustajat,niin jäsenet ja varajäsenet löytyy Wilman tiedotteista.

Henkilökunnan edustajana toimii Vuokko Palokangas

Lisää kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä löytyy vanhempainliiton sivuilta.

Koti-koulutoimikunnalle voi lähettää sähköpostia osoitteeseen merikoskenkotikoulutmk@eduouka.fi

Toivotamme uudet jäsenet tervetulleiksi mukaan!