Lisää sivun otsikko

 

TIETOTEKNIIKKA

 

TKK1  TIETOTEKNIIKAN PERUSKURSSI  (TKK1)

 

Tavoitteet

 

Oppilas osaa käyttää sujuvasti tietokonetta ja yleisimpiä työvälineohjelmia. Lisäksi kurssilla tutustutaan uusimpiin tietotekniikan osa-alueisiin.

 

Sisältö

 

 • lyhyt tutustumisjakso käytössä oleviin käyttöjärjestelmiin
 • tekstinkäsittelyn periaatteet ja yleisimmät tekstinkäsittelyohjelmat
 • taulukkolaskennan piirteet
 • kortisto-ohjelman toiminta
 • julkaisuohjelman esittely
 • oma työ em. ohjelmilla tehtynä

 

Suoritusjärjestys

 

Vapaa

 

Työtavat

 

 • opettajajohtoinen uuden elementin esittely ja muutama harjoitusesimerkki, jonka jälkeen itsenäistä syventävää harjoittelua
 • lisäaineksen omakohtaista/opettaja-avusteista oppimista

 

Arviointi

 

Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.

 

 

TKK2  OHJELMOINTI (TKK 2)

 

Tavoitteet

 

Oppilas oppii ymmärtämään tietokoneen toimintaa ja ohjelmoinnin merkityksen sekä ohjelmoimaan itse yhdellä ohjelmointikielellä.

 

Sisältö

 

 • lyhyt katsaus tietokoneen toimintaan ja ohjelmoinnin historiaan
 • omien ohjelmien tekeminen

 

Työtavat

 

 • tunnin alussa opettajajohtoinen uuden elementin esittely ja muutama harjoitusesimerkki, jonka jälkeen itsenäistä syventävää harjoittelua
 • lisäaineksen omakohtaista/opettaja-avusteista oppimista


Arviointi

 

Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.

 

 

INK1  INTERNET –KURSSI (INK1)

 

Tavoitteet

 

Oppilas oppii Internetin toimintaperiaatteet ja käyttämään sekä hyödyntämään sen tarjoamia palveluja.

 

Sisältö

 

 • mitä internet on
 • sähköposti
 • tiedon etsintä
  • hakupalvelimet
 • tiedon siirto
  • FTP
 • www
  • kotisivujen selailuohjelmat
  • html –kieli
  • oman kotisivun teko

 

Arviointi

 

Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.

 

MMK1  MULTIMEDIAKURSSI (MMK1)

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on tutustua grafiikka- ja esitysohjelmien toimintaan.

 

Sisältö

 

 • Paint Shop Pro ohjelman perusteet
 • Animation Shop ohjelman perusteet
 • Power Point ohjelman perusteet

 

Arviointi

 

Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.

 

 


TKK3  LINUX-KÄYTTÖKURSSI

 

Tavoitteet

 

Oppilas tuntee ja osaa käyttää linux -käyttöjärjestelmän yleisimpiä toimintoja.

 

Sisältö

 

 • Erilaiset linux –käyttöjärjestelmät
 • linuxin asennus
 • Yleisimmät komennot
 • Sähköposti
 • Tiedonsiirto