Helppari on opas, johon on yhdistetty Merikosken lukion ohjauksen ja opiskeluhuollon suunnitelmat. Opas on tarkoitettu kaikkien, niin koulun aikuisten, opiskelijoiden, kotiväen kuin yhteistyökumppaneidenkin käyttöön. Opasta päivitetään vuosittain.