Lisää sivun otsikko

 

B2-KIELI RANSKA (RAB2) JA SAKSA (SAB2)

JA B3-KIELI ITALIA (IAB3), RANSKA (RAB3) JA SAKSA(SAB3)

 

B2-KIELI RANSKA (RAB2) JA SAKSA (SAB2)

Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä

 

Tavoitteet

 

Tavoitteena on, että opiskelija:

 • ymmärtää normaalitempoista puhetta
 • kykenee keskustelemaan jokapäiväisistä asioista soveltaen luonnollista ja sujuvaa ääntämistä, painotusta, rytmiä ja intonaatiota
 • ymmärtää kirjoitetun yleiskielisen tekstin pääasiallisen sisällön
 • osaa käyttää kielen keskeistä sanastoa, keskeisiä sanontoja ja perusrakenteita
 • pystyy kirjoittamaan lyhyen kertovan, kuvailevan, perustelevan tai kantaaottavan tekstin tarvittaessa apuneuvoja käyttäen
 • pystyy kertomaan olennaisen asiasisällön kuulemastaan tai lukemastaan
 • osaa soveltaa kohdekielelle ja sen kulttuurille ominaisia keskeisiä viestintätapoja
 • on omaksunut myönteisen asenteen opiskelemaansa kieltä kohtaan ja on valmis opiskelemaan lisää itsenäisesti

 

Työtavat

 

Oppiaineessa sovelletaan ajanmukaisia ja monipuolisia opiskelu- ja opetusmenetelmiä. Pari- ja ryhmätyöskentelyn avulla voidaan tarjota mahdollisuuksia kielitaidon tehokkaaseen harjoittamiseen. Opiskelijoita ohjataan soveltamaan erilaisia, heille sopivia oppimisstrategioita ja heidän erilaisuutensa ja yksilöllisyytensä otetaan huomioon. Opiskelijan päättelytaitoa kehitetään sana-, lause- ja tekstitasolla sekä kieliopin rakenteita ja sääntöjä opeteltaessa.

 

Arviointi

 

Kurssit arvostellaan numeroilla 4 – 10. Kurssin arvostelu perustuu mahdollisten kirjallisten kokeiden lisäksi opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan tuotosten arviointiin.

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

B21  VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET  (B21)

 

Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta.

 

 

B22  MEILLÄ JA MUUALLA  (B22)

 

Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.


B23  ENNEN JA NYT  (B23)

 

Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.

 

 

B24  OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT  (B24)

 

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua.

 

 

B25  KULTTUURI  (B25)

 

Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita.

 

 

B26  YHTEINEN MAAPALLOMME  (B26)

 

Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti.

 

 

B27  TIEDE JA TEKNIIKKA  (B27)

 

Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.

 

 

B28  LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS  (B28)

 

Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.

 

 

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

 

SAB29  SAKSAN HARJOITUSKURSSI  (SAB29)(0,5 kurssia)

 

Harjoitellaan kirjoittamista ja rakenteita sekä suullista ilmaisua ryhmän tarpeiden ja intressien mukaisesti eri osa-alueita painottaen. Tehdään kuunteluharjoituksia. Suositetaan SB2S3:n jälkeen. Soveltuu myös A-saksan lukijoille yo-kokeeseen valmentautumiseen.

 

 


RAB29  RANSKAN HARJOITUSKURSSI  (RAB29)(0,5 kurssia)

 

Kurssilla harjoitellaan ranskan suullista ja kirjallista ilmaisua. Lisäksi tehdään kuullunymmärtämisharjoituksia.


B3-KIELI ITALIA (IAB3), RANSKA (RAB3) JA SAKSA(SAB3)

Lukiossa alkava oppimäärä

 

Tavoitteet

 

Tavoitteena on, että opiskelija:

 • ymmärtää normaalitempoista puhetta
 • kykenee keskustelemaan jokapäiväisistä asioista soveltaen luonnollista ja sujuvaa ääntämistä, painotusta, rytmiä ja intonaatiota
 • ymmärtää kirjoitetun yleiskielisen tekstin pääasiallisen sisällön
 • osaa käyttää kielen keskeistä sanastoa, keskeisiä sanontoja ja perusrakenteita
 • pystyy kirjoittamaan lyhyen kertovan, kuvailevan, perustelevan tai kantaaottavan tekstin tarvittaessa apuneuvoja käyttäen
 • pystyy kertomaan olennaisen asiasisällön kuulemastaan tai lukemastaan
 • osaa soveltaa kohdekielelle ja sen kulttuurille ominaisia keskeisiä viestintätapoja
 • on omaksunut myönteisen asenteen opiskelemaansa kieltä kohtaan ja on valmis opiskelemaan lisää itsenäisesti

 

Työtavat

 

Oppiaineessa sovelletaan ajanmukaisia ja monipuolisia opiskelu- ja opetusmenetelmiä. Pari- ja ryhmätyöskentelyn avulla voidaan tarjota mahdollisuuksia kielitaidon tehokkaaseen harjoittamiseen. Opiskelijoita ohjataan soveltamaan erilaisia, heille sopivia oppimisstrategioita ja heidän erilaisuutensa ja yksilöllisyytensä otetaan huomioon. Opiskelijan päättelytaitoa kehitetään sana-, lause- ja tekstitasolla sekä kieliopin rakenteita ja sääntöjä opeteltaessa.

 

Arviointi

 

Kurssit arvostellaan numeroilla 4 – 10. Kurssin arvostelu perustuu mahdollisten kirjallisten kokeiden lisäksi opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan tuotosten arviointiin.

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

B31  HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA  (B31)

 

Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää.

 

 

B32  NÄIN ASIAT HOITUVAT  (B32)

 

Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista.

 

 

B33  VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET  (B33)

 

Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta.

 

 

B34  MEILLÄ JA MUUALLA  (B34)

 

Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla.

 

 

B35  ENNEN JA NYT  (B35)

 

Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.

 

 

B36  OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT  (B36)

 

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua.

 

 

B37  KULTTUURI  (B37)

 

Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita.

 

 

B38  YHTEINEN MAAPALLOMME  (B38)

 

Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti.

 

 

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

 

RAB39, SAB39  TIEDE JA TEKNIIKKA  (RAB39, SAB39)

 

Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.

RAB310, SAB310  LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS  (RAB310, SAB310)

 

Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.

 

 

SAB311  SAKSAN KIELEN HARJOITUSKURSSI  (SKK1)(0,5 kurssia)

 

Yo-kokeisiin valmentavaa ja kokonaiskielitaitoa kehittävää monipuolista harjoittelua ryhmäkohtaisten tarpeiden mukaisesti.

 

 

RAB311  RANSKAN HARJOITUSKURSSI  (RHAK1)(0,5 kurssia)

 

Kurssilla harjoitellaan kirjoittamista, kuullunymmärtämistä ja syvennetään sanaston tuntemusta.

 

 

IAB39  VALMIINA MAAILMAAN  (IAB39)

 

Kurssilla harjoitellaan kuullunymmärtämistä ja kirjallista tuottamista sekä kerrataan keskeisiä rakenteita.

 

 

IAB310  ITALIAN HARJOITUSKURSSI  (IHK1)(0,5 kurssia)

 

Kurssilla harjoitellaan kirjoittamista, kuullunymmärtämistä ja syvennetään sanaston tuntemusta