Merikosken lukion opiskeluhuoltoryhmä on yhteinen Pateniemen lukion opiskeluhuoltoryhmän kanssa. Siihen kuuluvat

  • rehtorit Irina Anttila (Merikoski) ja Auvo Huotari (Pateniemi),
  • erityisopettaja Marjo Mattila,
  • lukiokuraattori Tanja Tuorila,
  • lukiopsykologi Jukka Heikkilä,
  • terveydenhoitajat Satu Vähäkangas (Merikoski) ja Kati Jolula (Pateniemi) sekä
  • opinto-ohjaajat Kirsi Raetsaari (Merikoski), Saija Savusalo (Merikoski) ja Taija Myyry (Pateniemi).

Ryhmä kokoontuu n. 3-4 viikon välein. Opiskeluhuoltoryhmän tehtävä on tarjota asiantuntemustaan koulun toiminnan suunnittelussa tavoitteena terve ja turvallinen kouluyhteisö. Ryhmä tekee yhteistyötä opiskelijoiden, opettajien ja huoltajien sekä tarvittaessa koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Opiskeluhuoltoryhmä ei käsittele yksittäisen opiskelijan asioita.

Mikäli opiskelija tarvitsee psyykkiseen, fyysiseen tai sosiaaliseen hyvinvointiinsa tukea, opiskeluhuollon työntekijältä (terveydenhoitajalta, kuraattorilta tai psykologilta) voi varata ajan. Ajanvarauksen voi tehdä opiskelija itse, huoltaja, tai heidän pyynnöstään opettaja tai opinto-ohjaaja. Opiskeluhuollon keinoin pyritään ensisijaisesti tukemaan opiskelijan koulunkäyntiä ja sen edellytyksiä. Mikäli opiskelija tarvitsee tukea, jota opiskeluhuollon puitteissa ei voida järjestää, hänet ohjataan eteenpäin.

Jos opiskelijan tuen tarve on sellainen, että sen selvittelyssä tarvitaan useamman opiskeluhuollon työntekijän asiantuntemusta, kootaan opiskelijakohtainen tukiryhmä (tai neuvottelu) yhteistyössä opiskelijan ja / tai huoltajan kanssa. Opiskeluhuollon työntekijät voivat tehdä myös keskenään yhteistyötä opiskelijan koulunkäynnin tukemiseksi, mikäli opiskelijan ja / tai huoltajan kanssa niin sovitaan.

Opiskeluhuollon käytänteet ja työntekijöiden yhteystiedot löydät Helppari -oppaasta.